Leiderschap

De energie van leiderschap en gezag

Wat voel je als je naar het foto kijkt? Waar voel je het? Wat komt in je op?Al lezende in een boek van Hempfling kwam ik dan een uitgebreid release tegen over leiderschap. Hempfling heeft lange tijd in de bergen in Spanje doorgebracht. Hij observeerde een kudde wilde paarden. In eerste instantie gefascineerd door de alpha hengst, verplaatst zich zijn aandacht gaandeweg op de leidende merrie en haar gedrag. Hieruit voort komen zijn ideeën over leiderschap. Al is hij zelf uiteindelijk bezweken aan zijn eigen macht die hem zijn vele paardrijdende volgelingen hebben toegekend, zijn de inzichten uit zijn boek helder en bruikbaar en ook toepasbaar op mensen.Ik geef zijn inzichten beknopt weer, het is fascinerend en zuiver, het kwam aan in mijn hart:citaatwil een wezen andere wezens leiden en dit doen zuiver vanuit de natuurlijke aanleg, moet men het wezen leren kennen van diegenen die men wil leiden. Alleen op deze manier is leiderschap mogelijk zonder geweld en onderdrukking, alleen op deze manier kan een wezen vrijwillig volgen. De leidende positie moet niet door gevecht ingenomen worden maar door kennis verworven zijn. De natuur, zoals bij de paarden, kiest als leider wie de groep het meeste dient .Alles wat ik doe met betrekking tot paarden is uitsluitend gericht op de natuur van het paard want ik kan en mag niet handelen tegen de natuur in.In mijn optiek en beleving is alles wat hij over paarden schrijft in mijn ogen ook geldend voor de mens.De natuur van de mens moet begrepen worden, de natuur, denk- en handelingswijze van een volk moet begrepen worden, wil men een goede leider worden .De persoonlijke vrijheid mag niet in het gedrang komen. Zoals teugels alleen een symbolische waarde zouden moeten hebben en men een paard niet met straf, angst en woede moet dresseren, zo zouden ook mensen niet met straf en angst geregeerd moeten worden.citaat: ....handelt men tegen de natuur, het oergevoel van een wezen in, roept dit meteen weerstand op die groeit. Deze weerstand richt zich uiteindelijk tegen diegene die hem opgeroepen heeft. Dit kan dan weer alleen tegengegaan worden met weer geweld. Een niet eindigende kringloop begint .Er zijn twee mogelijkheden dit te beëindigen:1.letterlijk het gevecht met gewonden als gevolg, misschien eindigt het paard bij de slachterof2. het paard geeft het op en wordt een onderdanig, een wezen zonder glans in de ogen, zonder eigen wil, zonder vreugde, lijdend. .......werk elke dag aan de kwaliteiten die je bei de paarden hebt gevonden: vrijheid, onafhankelijkheid, groei, ontplooiing want hoe kun je een ander wezen toestaan wat je zelf niet hebt ontwikkeld, hoe kun je een ander wezen respecteren als je je eigen waarde niet kent, jezelf niet respecteert. Hoe kun je voor de vrijheid van een ander zorgen als je zelf vanaf je jeugd ingeperkt werd. Ga niet vechten want vechten is een teken van grote zwakte, het middel van geweld en agressie.Ware woorden die zonder meer overdraagbaar zijn op de menselijke samenleving en op hemzelf zoals verderop zal blijken..Zijn inzichten in de jaren dat hij daar alleen in de bergen was en onder leiding van de monnik tot wie hij uiteindelijk terug keert, zijn zuiver, ze raken mijn hart. Als dit niet het geval was geweest had ik hier met geen woord over gerept want ik heb een hekel aan elke vorm van machtswellust, overheersing. Bij mensen vindt je dezelfde kenmerken als ze overheerst worden. In menselijke termen vreesconditionering genoemd met gevolgen die de gezondheid diep schade toebrengen zoals hartkwalen, hoge bloeddruk, motorische afwijkingen, en des meer.Woorden die bij machtsmisbruik horen:overheersen, controleren, corrigeren, opdracht geven, regeren,toezicht houden, gezag uitoefenen, besturen, in de hand houden (slaand zeker),onderdrukken, kort houden, aan banden leggen, beteugelen, in toom houden, binnen de perken houden, bedwingen, in het gareel brengen, temmen, de mond snoeren, een staandje geven, kastijden, verwijten, berispen, bekritiseren, ten voorbeeld stellen, straffen, tuchtigen, afstraffen.......vul naar eigen inzicht aan zou ik zeggen.In de opvoedkunidge boeken van weleer kom je tegen:als kinderen zich overgeven aan het liefhebbend leiderschap van hun ouders, leren ze ook zich over tegeven aan het welwillende leiderschap van God....Een milde vorm van slaan kan reeds beginnen bij de wilskrachtige peuter om hem te leren te gehoorzamen aan het ouderlijk leiderschap.....Wat je krijgt is het volgende:men verzet zich, trotseert de machthebber, stelt zich negatief op, komt in opstand, is ongehoorzaam, geeft grote mond, wraak, terugslaan,vernielingen,liegen, bedriegen, samen spannen tegen, in de gunst proberen te komen, zoete broodjesbakkers, hielenlikkers, weglopers, ziekmelders, huilers, depressieve mensen, angstige mensen, verlegen mensen die alsmaar goedkeuring nodig hebben of diegenen die de brave hendrik uithangen, drinken, roken, drugs, en des meer....Herkenbaar? Dus waarom macht gebruiken als het op zulk gedrag uitloopt?Dan hier de meer positieve benadering en voor overdenking vatbaar:Als leider ben je vaak het doelwit van de problemen van anderen en je zult vaak de schuld krijgen van dingen die fout gaan. Verder zal het je verweten worden dat je altijd de leiding op je neemt wanneer anderen dit niet kunnen. Je zou wel eens de volmaakte rechtvaardiging kunnen worden voor de onzekerheden van anderen.Leiderschap houdt lessen in over het gebruik van macht als leider. Het is het vermogen om leiding te geven zonder erop te hameren dat anderen je volgen.Een goede leider weet dat alle wezens op hun eigen manier potentiële leiders zijn. De negatieve kant van leiderschap en macht houdt in: gebruik en misbruik van macht in invloedrijke posities. Leer hoe je macht, intentie, lichamelijke kracht en gratie in evenwicht houdt, het evenwicht tussen lichaam, geest en ziel. Een goede leider verspilt zijn kracht niet nodeloos en wil niet meer hebben dan werkelijk nodig is. Ook is het belangerijk om voor je overtuiging uit te komen en om jezelf te laten leiden door je hart. Anderen kunnen ervoor kiezen je te volgen, waardoor de lessen zich zullen vermenigvuldigen. Onderken en herzie regelmatig het doel achter je opvattingen. Misschien moet je ontdekken of je in je plannen al dan niet rekening houdt met je werknemers en/of medemensen, die net zoals jij willen zijn of in je dromen willen delen. Als je al een leider bent, leer je ook dat wat overbodig of niet nuttig is overboord te gooien en daarbij niet overemotioneel of kwetsbaar te reageren. Er zijn vele valkuilen, maar ook grote beloningen.Als je de machtspositie inneemt, moet je er voortdurend op bedacht zijn de vrede te bewaren. Het is echter onmogelijk het iedereen naar de zin te maken zonder tegen jezelf of anderen te liegen. Zo is de menselijke aard nu eenmaal. De eerste verantwoordelijkheid van een leider is derhalve dat hij altijd de waarheid spreekt. Weet dit en leer ernaar, dan zal je voorbeeld navolging vinden bij anderen. Verantwoordelijkheidsgevoel is niets anders dan het gevoel dat je verantwoord kunt omgaan met elke situatie. Paniek maakt geen onderdeel uit van deze kracht.Het totem dier is de bergleeuwin. Bestudeer het dier en zijn gewoonten eens.......Ook de moeite waard voor beginners en gevorderden:http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/omgaan-met-ondergeschiktenhttp://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/macht/
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Comments

 • Fijn dat je het nog een keer hebt geplaatst en heel interessant wat je schrijft over het plaatje, ik zal je hierover een prive bericht sturen.

  Ja en er zijn ook nog niet veel leiders die zo zijn maar het is wel hoe ze zouden moeten zijn en we gaan er langzaam aan naar teo. het oude wordt op dit moment in het grot afgebroken, de bankwereld, verzekeringen, grte bedrijven waar nog bazen van de oude stempel rond lopen....het zal lukken met de tijd, daarvan ben ik overtuigd.
 • Hi Gertrud,
  Probeer het nog een keer,
  Bij je foto voel ik angst in mijn buik, dat komt vooral door het rood dat bij mij bloed oproept. Ik zie een stuk verwrongen hout dat iemands lichamelijk beschadigd heeft. Eng plaatje.

  Je schetst een mooi droom plaatje van leidersschap, ik ben ze zo nog niet tegen gekomen.
  Mijn ervaring met leidinggevende is dat zij zich niet voldoende bewust zijn van hun sterke en zwakke kanten. Ze denken het vaak allemaal te kunnen terwijl als de zwakke kanten kunnen delegeren ze veel krachtiger zouden zijn. Geld speelt daar voor mij gevoel een negatieve rol in," wanneer ik zoveel vedien kan ik niet zwak zijn".
  groetjes ruud
 • Inderdaad Jolanda dan valt het onder machtsmisbruik....en daar moeten we nou in dezen ieuwe tijd juist van af! Vandaar als die rommel op de geldmarkt en in bedrijven....
 • Hoi Gertrud,

  Met het woord macht is op zich niets mis. Bij machte zijn om ........ is voor mij een positieve associatie voor het in je kracht staan. Helaas wordt macht nog te vaak negatief aangewend om eigen belangen veilig te stellen van een bepaalde machtspostie of procedurele macht. Je hebt dan ook de macht om anderen je wil op te leggen zodat de (vrije) wil van de ander in de knel komt c.q. wordt onderdrukt. Dit mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

  Groetjes,
  Jolanda.
 • Ik ben het met je eens maar wat is tegen het woord macht? Ik maak dat bij vrouwen altijd weer mee dat dit woord niet gebruikt mag worden of zo, alsof het iets heel vies is en het woord wordt ook meestal negatief geassocieert. Als je een leiderschapspositie hebt heb je ook macht en het is alleen een kwestie hoe je macht gebruikt. Dan heb je nog die nepmachthebbers of mensen met authentieke werkelijk voorhanden zijnde macht...
 • Gertrud,

  Voor mij is leiderschap geen gebruik maken van je macht, maar van je kracht anderen te stimuleren/helpen / voorwaarden te creeren zichzelf te leren leiden (zelfsturing)
  Wanneer je in de Machtscirkel belandt krijg je het spel van Onmacht-Almacht-Machtsstrijd. Wanneer je hier eenmaal in beland bent is het moeilijk hier uit te komen. De enigste doorbraak is de Kracht van de ander en jezelf te leren respecteren zodat je elkaar aanvult i.p.v. elkaar bestrijdt.

  Creatieve Groet,
  Jolanda Simons.
This reply was deleted.