Theo Buijsrogge's Posts (42)

Sort by

 

 

Bij aanmelden op deze site geef je antwoord op enkele vragen. Hier zijn wat antwoorden die mensen gaven op de vraag Wat betekent spiritualiteit voor jou?

Spiritualiteit is 'ZIJN'

Groeien

Bezieling van alledaags denken, spreken en doen.

Alles wat zich in het leven voordoet.

bewust Zijn

Jezelf zijn.

Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde, vanuit je hart

Leven als een bewust mens.

Inhoud geven aan je levensmissie

eenheidsbewustzijn tussen mens, aarde en het Al

goed geaard dagelijks leven

Zijn wat je bent

Geestelijke bewustwording en vernieuwing.

in contact zijn met wie je werkelijk bent.

loslaten en daarin houvast vinden

je hart volgen

Leven en werken vanuit gevoel.

Leven vanuit mijn hart. Het gevoel zegt me wel dat het goed is!

De gedachte dat alles met alles verbonden en één is en van daaruit handelen.

Leven vanuit Zijn.

Reden van bestaan.

contact met de inspiratiebron mezelf zijn

Betekenisvol leven / Waardevol leven.

Mindfulness, ontwikkeling, groei, inzicht en zingeving.

Mijzelf leven

Vanuit mijn hart mede de wereld vormgeven

Alles is één.

Je leven krijgt opmerkelijke wendingen en wordt gemotiveerd in beweging gezet, als je luistert naar wat je wezenlijk inspireert en als je daar gehoor aan geeft.

Vanuit het ware zelf in harmonie leven met onszelf , met anderen en met het oneindige.

Een pad waarin wij ons eigen geluk kunnen sturen, iets wat ons duidelijkheid kan geven, het antwoord wat we eigenlijk al wel weten, maar door de duidelijkheid van de kaarten die extra bevestiging krijgen.

De kern van ons bestaan

ingang tot mijzelf

Verbondenheid ervaren met elkaar, heden en verleden. Liefde.

Spiritualiteit is voor mij leven vanuit bewustzijn.

zijn wie je werkelijk bent

veel

Spiritulatiteit is mijn essentie, het is mijn levenswijze, De verbondenheid met het Al, waar mijn inzichten vandaan komen.

Leven vanuit hart en ziel met compassie voor jezelf en anderen. Een diep weten dat we allemaal liefde zijn.

Het je bewust zijn van je goddelijke afkomst en hiernaar te handelen in licht en liefde

Met 2 benen vast op de grond staan.

terug naar de oorsprong

Spiritualiteit is eigenlijk een woord wat heel vaak overal voor wordt gebruikt, behalve.... voor heel gewoon met de voeten op de grond, eenvoud en je leven leven met je hart op de goede plaats.

Bij jezelf thuiskomen

het is de adem van mijn leven.

Spiritualiteit is voor mij geestelijk vermogens waarnemen en integreren in alle facetten van het (dagelijks)leven.

alles

Spiritualiteit is voor mij een soort dagelijkse oefening. Een oefening in het 'steeds vaker' zinvol met het leven en andere mensen om leren gaan door 'steeds vaker' open te staan voor hogere waardes van het leven.

Leven en werken in verbondenheid met het licht en begrijpen dat er niet alleen een materiele maar een veel omvangrijkere niet-materiele werkelijkheid is waar we allemaal deel van uitmaken, die ons beinvloedt en waarop wij van invloed zijn.

Spiritualiteit staat voor mij gelijk als bewustworden van: meZelf, anderen, het Leven, continu groei, open-Zijn, leven vanuit je hart, je wezenlijke bijdrage leveren vanuit je kern. En is waar vanuit ik leef, geef en werk.

Een extra dimensie aan mijn dagelijkse leven en misschien wel het belangrijkste in mijn leven.

Being connected with the Universal Consciousness.

Is voor mij je verbinden met het geheel waar je deel vanuit maakt. In het dagelijks leven betekend dit voor mij steeds meer oefenen in zachtheid en mededogen in de weg die ons voert naar de bron waar we ooit allen zijn ontstaan

Alles en niets...

het is de richtingaanwijzer voor mijn leven.

De basis en ondersteuning van alles.

Spiritualiteit betekent voor mij nieuwsgierig zijn naar dat wat er is, durven kijken en leren. Bewustzijn. Groei.

Leren te leven vanuit mijn pure zelf. Zonder oordeel. Naaste liefde, respect voor alle levensfacetten. Anderen laten voelen dat ook zij het pure licht zijn en hun unieke plek in het geheel innemen.

Spiritualiteit is de erkenning en beleving van de geestelijke wereld, van iets dat groter en hoger is dan wij. Ik noem dat God. Het uiteindelijke "doel" is het worden zoals Christus

Manier van lezen. bewust leven

Spiritualiteit betekend voor mij het bewust erkennen van de spirituele impuls als mijn authentieke zelf, in tegenstelling tot een afgescheiden identiteit.

Vanuit een vrije positie de juiste respons op het juiste moment te hebben...soort spitiruele timing waardoor het moment en de mensen erin op een hoger platform komen.

Samen met anderen vanuit nieuwe hogere waardes de toekomst creëren

Bewustwording en zingeving, waardoor je doet waar je hart ligt en meer gaat betekenen voor anderen.

leven in verbinding in wederzijds respect

Weten dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn, dat in elk van ons het goddelijke aanwezig is. Me gesteund voelen, wetenm dat ik er niet alleen voor sta.

Spiritualiteit is (leren) leven vanuit je persoonlijke drijfveren. Met respect voor jezelf, anderen en je omgeving. Neem beslissingen vanuit je hart. Vertrouw er op.

Spiritualiteit betekent voor mij het in contact zijn met de energie in mezelf, de ander en de omringende omgeving en vanuit deze energie te handelen of juist niet te handelen.

Werken aan mezelf en anderen hier mee kunnen helpen.

eenheidsbewustzijn, ethiek, esthetica, open mind, dancing soul, dit zijn kernbegrippen binnen het oneindige kader van ZIJN terwijl ik hier op aarde ben.

De manier van leven voor mij en volgens mij voor iedereen op deze mooie aardbol!

Spiritualiteit betekent voor mij bewust leven. En ook anderen aansporen om dat te doen. Trachten om het leven zo prettig mogelijk te maken voor jezelf en evenzeer voor alle mensen om je heen. Het betekent voor mij respect hebben voor mens,dier en natuur, en streven naar zo min mogelijk oordelen over anderen. Het betekent ook ruimte en rust nemen om de verbinding met de wereld om me heen te voelen.

Het broodnodige waar elk mens toegang tot zou moeten hebben, ware het niet dat dit ons zoveel mogelijk ont-houden wordt... Spiritualiteit betekent voor mij: bewustwording en ontwikkeling van mijzelf door mij als wezen te verbinden met de Bron, het All, mijn hoger zelf..Hoe je het ook noemt, om te komen tot een "thuiskomen in mijzelf" en daardoor in een betere verhouding kunnen staan met de wereld om mij heen. Zodoende als "mens in wording :-)de bereidheid te ont-wikkelen mijn talenten in te zetten voor het grote geheel.

Met de voeten op de grond op een zorgvuldige manier met elkaar omgaan en het het beste in onszelf en elkaar activeren!

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Uit: ' A Return to love'  van Marianne Williamson, 1992 (Paperback

gevoel met alle zichtbare en onzichtbare dingen om je heen, iintuïtieve ontwikkeling, verbondenheid met je hogere ik of gids, vrede en liefde in jezelf waardoor dit uitstraalt naar je omgeving

een lange weg van zelfrealisatie

Spiritualiteit betekent voor ons van jezelf houden en werken aan jezelf en de kennis die je opgedaan heb uitdragen aan andere mensen. En mensen in hun waarde laten en zien waar ze aan toe zijn.

Leven, groeien, vallen en weer opstaan, dienstbaarheid.

Spiritualiteit is voor mij het volledige leven. Dat ben ik en dat ben jij. Dat is de wereld om ons heen. De energie die ons allen verbindt. Onafhankelijk van ras, geloof en overtuiging.

Het is een manier van leven om spiritualiteit in alle dagelijkse dingen te herkennen.

Zoektocht naar de bron

Mens zijn, GOED doen en goed DOEN, ONTwikkeld in plaats van INGEwikkeld. Samenwerken met het Universum en natuurwetten. Leven en werken met PASSIE, elke dag opnieuw.

Vanuit je hart te durven leven, op zoek naar wie je werkelijk bent, wat is mijn taak.

Being.

de bron van waaruit ik put

Het weten dat je samen een bent, deel uitmaakt van het groter geheel. Dat je moeder Aarde dient te respecteren. Hier in dit leven bent gekomen met een missie.

Mijn weg naar duurzame vrijheid vinden.

Bewustzijn van het eigene van mezelf en anderen. In liefde met kracht je ruimte innemen en invullen.

geestelijk groeien en ieder mens doorgeven hoe mooi het leven kan zijn. meer met je hart leren denken.

Alles, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt

wegnemen van angst, oplossen van problemen

elke dag begint met een open vizier

eerlijk en transparant zijn naar jezelf en anderen en dat in uiting brengen in je werk en je leven

nu voor mij persoonlijk vooral belangrijk dat we... 'het niet over spiritualiteit te hebben, maar een vorm vinden om een verandering / beweging in gang te zetten'

de zin van mijn leven

Jezelf toestaan middels ervaringen te groeien, en het leven beter te begrijpen. Jezelf beter begrijpen. Alles en iedereen in zijn of haar waarden laten. Anderen daardoor betere richtlijnen geven.

leven vanuit verbinding met omniversum, andere mensen.

Spiritualiteit betekent voor mij In verbinding zijn.

Onbewust wordt Bewust, dienstbaarheid aan de medemens. Houden van jezelf, zodat je kunt spiegelen, reflecteren aan elkaar. Ieder mens is uniek en heeft latente gaven, ontdek daarom je schatkamer van je ziel.

De wereld vanuit de ziel beleven is een wereld van liefde beleven.

Een groeiend inzicht via gevoel en intuïtie, een afgestemd zijn op een hoger bewustzijn en het besef dat er communicatie is tussen het universum en individu

Being touched by the grace of Jezus Christ

Behulpzaam zijn en toch goed voor jezelf zorgen, de behoeften van anderen begrijpen begrip tonen. Inzicht bieden.

Spiritualiteit is voor mij leven vanuit en met de bron van alle leven, god, het licht, de heilige geest, de geest die heel maakt, het ware Zelf

mezelf herinneren dat ik Liefde ben

Heel het leven is doordrenkt van Spiritualiteit. Spirit is voor mij de bron van alles, de oorzaak van al het leven. Hoe meer je je ego kunt los laten, hoe meer je je eigen spiritualiteit kunt toe laten. Hierdoor leef je vanuit stilte, rust en vertrouwen.

Zelfonderzoek - Wie ben ik?

Spiritualiteit betekent voor mij steeds meer thuiskomen bij mijn eigen kern.

Zijn zoals we zijn

Dat je je gevoel gebruikt om te voelen, hoe het met de rest van de wereld is ten aanzien van jezelf en andersom. Je verbinden met de ander.

heel dicht bij de liefde blijven en vanuit daar leven

Spiritualiteit is verweven in mijn leven vanaf het moment dat ik mij hier bewust van kon zijn. Spiritualiteit is niks zweverigs, integendeel, juist heel aards. Iemand die met zijn hoofd in de wolken loopt is voor mij niet spiritueel. De Daila Lama daarintegen is voor mij het schoolvoorbeeld van spiritualiteit.

Spiritualiteit: ons herinneren wie we werkelijk zijn - met elkaar bouwen aan een nieuwe wereld.

een holistische benadering.

Spritualiteit is voor mij het grotere geheel, de verbanden en verbindingen tussen al wat is. Het geheel van kosmische / natuurwetten waarmee we te maken hebben. En vooral hoe ik me daarmee verhoud en kan verhouden.

In contact komen met je hogere zelf en daardoor verbonden voelen met alles en iedereen en weten wat juist is. Verbondenheid met God.

Hoort bij het leven zoals tandenpoetsen.

Er zijn, je ware ik, en het oneindige waar je deel van bent. "Even je hoofd de touwtjes uit handen nemen".

Weten dat we allen al spiritueel zijn. We zijn allen EEN. ik will de weg naar mijZelf weer ont-dekken.

holistisch leven

leven

Aandacht en verdieping in alles wat ik doe of onderneem. Vertrouwen op mijn intuïtie en positieve gedachtekracht.

Aandacht, harmonie, bewustzijn, liefde en authenticiteit.

heelheid

dat betekent voor mij, een open hart, eerlijk, kwetsbaar maar in mijn kracht. Door op deze manier anderen te ontmoeten nodigen we elkaar uit om onze hoogste potentie te leven vanuit vreugde, lichtheid, liefde en dankbaarheid.

Groeien op persoonlijk en zakelijk vlak. Het verwezenlijken van mijn volle potentie lichamelijk, emotioneel, mentaal en in bewustzijn. Anderen daarin mogen ondersteunen. Groeien in verbinding met de ons omringende realiteit door middel van communicatie, interactie in een Hoger Bewustzijn.

Dankbaar zijn voor iedere nieuwe dag en deze vol verwondering tegemoet treden. Ervaren van rust en energie in mijn lichaam. Vertrouwen op mijn intuïtie.

Verbondenheid met je eigen innerlijke bron en daar verbonden zijn met al wat leeft.

Bewustzijn of bewust worden van waar het leven over gaat. Besef en bewustzijn van de verbinding van alles met alles= bewustzijn van mijn deel zijn van een geheel en hoe dat mijn leven stuurt

Bewustworden door naar binnen en naar buiten te kijken met als doel balans en passie te vinden

Spiritualiteit betekent voor mij het volgende:
* de zin van het leven: de Aarde als leerschool, de (snelle) ontwikkeling van de ziel, positieve beïnvloeding van karma
* visie op de toekomst: antwoorden geven op de vraag hoe we als mensen meer een collectief kunnen vormen, als antwoord - of logisch gevolg - van het hier en daar te ver doorgeschoten individualisme
* in het NU leven en het daar - ondanks strubbelingen - toch zoveel mogelijk naar het zin hebben
* iedere vorm van kennis of inzicht die ik door levenservaring heb opgedaan voorleggen aan een ander, zodat ik mijn medemens kan helpen
* vanuit antropologisch perspectief zorgen voor meer begrip en mededogen voor mensen onder elkaar
* zuiver handelen, dus in lijn met wie ik ben
* zoveel mogelijk - dus daar waar het kan - klaar staan voor een ander

Dagelijkse voeding, groei richting mijn doel: verbinding

Spiritualiteit betekend verbonden zijn, met jezelf, de ander en het Goddelijke zoals jij dat verstaat. Ook je dromen waar maken en proberen een leven te leiden dat bij jou past en de wereld een betere plek maakt.

Veilige thuishaven.

alles is ondergeschikt aan de spiritualiteit...op een gezonde manier

Je hebt niet een ziel maar je BENT een ziel, onsterfelijk en creërend.

het is een zoektocht in en naar mezelf

Ik ben bestuurslid van een kerk die midden in de maatschappij staat. Silo in Utrecht: kerk met een stip. Daarnaast ben ik Reiki Master. Spiritualiteit is wat mijn leven betekenisvol maakt. Veel aspecten in mijn werk beschouw ik met een spirituele blik. Daardoor neem ik beslissingen die soms 'apart' zijn maar die vrijwel altijd goed uitvallen.

vrij zijn van voorwaarden en verwachtingen

Spiritualiteit is 'ZIJN'

ontwikkelen op een eerlijke manier verder groeien

Groeien

Bezieling van alledaags denken, spreken en doen.

Alles wat zich in het leven voordoet.

Dagelijks leven

Me laten leiden door mijn intuitie en van hieruit rationele beslissingen/keuzes maken.

De uitdaging om te leven, inspiratiebron om nieuwsgierig te blijven en grenzen steeds verder te verkennen en te verleggen. En bovenal het ervaren van verbinding.

Spiritualiteit vind ik terug in alle dingen die ik doe.

Spiritualiteit betekent voor mij de weg naar groei en innerlijke kracht en heling.

even onmisbaar als zuurstof

er mogen zijn zoals ik ben, in verbondenheid met al wat leeft innerlijke leiding ervaren

Het is heel bijzonder om energie te mogen voelen en informatie te mogen doorgeven. Dat dit ook nog gebeurd met mijn passie muziek, is een geschenk!

Kunnen zijn met dat wat er is. Plus de combinatie van mijn levensmotto's: 'Niets is vanzelfsprekend' en 'In alles de liefde'.

Als je niet gelooft in samenwerken, kijk dan eens naar wat er gebeurt wanneer een wagen een wiel verliest

vrede vreugde vitaliteit Verlichting

Leven = Spiritualiteit! Spiritualiteit is voor mij zo gewoon als ademen. Het maakt een integraal onderdeel uit alle facetten van mijn leven en kan me dan ook mijn leven, of mijn kijk op het leven, niet meer voorstellen zonder daarbij spiritualiteit te betrekken.

Veel, al mijn hele leven.

Iets bijzonders en het is oneindig.

spiritualiteit is het uiteindelijke besef dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. dat we van oorsprong allemaal afkomstig zijn uit dezelfde bron. Dat een ieder lessen te leren heeft in dit leven en dat een iedere die zich in jou leven manifesteert hier is om jou daarbij te helpen en vice versa.

Spiritualiteit heeft betrekking op al het immateriele en spiegelt zich in het materiele leven.

verbinding ervaren met mijzelf, de natuur en anderen.

baha'i, leven, natuur, filosofie

Leven vanuit mijn kern in verbinding met de kosmos, de universele levensenergie. Daarbij word ik geholpen door mijn gidsen. Dromen, rituelen (sjamanisme) zijn voor mij belangrijke informatiebronnen, energiebronnen.

Verlichting leven en dat betekent voor mij: Zijn bij hoe het is. Niet meer en niet minder. Dan is er ruimte en de vrijheid te doen en te laten wat nodig is.

is genieten van de kleine dingen des levens en stilstaan bij wat echt belangrijk is.

Bewust leven, geestelijke voeding.

Spiritualiteit is voor mij levensadem die essentie zichtbaar en daarmee bereikbaar kan maken .

Buiten de kaders blijven denken en voelen en daarmee op eigen pad proberen te blijven en wenselijke groei te mogen ervaren.

alles, alles wat is, liefde zijn en liefde ervaren / voelen... bewust dit gaan ervaren... vertrouwen een toverwoord !!

DE bron van alles

Luisteren naar lichaam en ziel. Qi is de kracht des levens

Verdieping in de mens

Een bron van rust en reflextie.

In verbinding staan met jezelf en je omgeving in het NU.

Het gaar er niet om wie je denkt te zijn... Het gaat er om, ben je bewust dat je denkt te zijn wie je echt bent...

leven in de naam van liefde

Delen van liefde. Leef het leven en kijk wat er op dit moment zich voordoet

een van de weinige mogelijkheden in de wereld om met minimale middelen ontzettend veel te bereiken voor gigantisch veel mensen

het stroomt door mij, met dank aan de mij omringende goddelijke krachten in nederigheid...

een nieuwe way of life

inzichten in het proces van gebeurtenissen die je hebt ervaren. Hoe hier mee om te gaan, hoe dit kan worden veranderd. Je kracht gebruiken die in je zit.

Bezig zijn met meer dan wat op aarde aanwezig is.

Leven is spiritualiteit in de ruimste zin van het woord , echter volledig en stevig met beide benen op de grond !

Spiritualiteit betekent voor mij dat de werkelijkheid die ik nu ken groter is. Spiritualiteit is een ontdekkingsreis naar/in mezelf.

Jezelf ontwikkelen vanuit de kern van jezelf in de puurheid waarmee je geboren bent. Zodat je leven makkelijker wordt omdat je vrijer wordt en beperkingen overmeesterd. We zijn de verantwoordelijke Co-creaties van ons leven. Het bewustworden van wie je bent als ziel en in het geheel in eenheid met alles.

bewust Zijn

Jezelf zijn.

Openstaan voor positieve energie om me heen. De bijzondere gebeurtenissen/gevoelens tussen hemel en aarde, en gebruik maken van wat bij mij past, waar ik mij goed bij voel.

liefde, verbinding en eenheid, alles is liefde en in liefde wil ik samen zijn, ik ben de wereld en eigenlijk ook slechts een klein stukje van mezelf, ik ben mijn eigen verantwoordelijkheid, net als alles om mij heen. Ik kies er voor licht te verspreiden en in de samenleving bij te dragen aan het herinneren en verbinden aan de kern.

levenswijze

Spiritualiteit betekent voor mij een diepere betekenis van het leven. Er is zoveel meer dan alleen het aardse bestaan. Al die seintjes die je gegeven worden, de levenslessen die op je pad komen en de bijzondere mensen die je kunt ontmoeten, dat is echt een bijzondere aanvulling op het leven.

Spiritualiteit is voor mij het leven leven in je essentie. Spiritualiteit is een waardevol leven leiden, in Liefde. De wereld een mooiere plek maken waar mensen zich thuis voelen en het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn.

Leven in het hier en nu. Het leven kan een ware inspiratie zijn vanuit iedere richting wanneer je toelaat. En je hebt het vermogen om elkaar te inspireren. je zult jezelf steeds meer zien bewegen in de richting van verdienstelijkheid zodat wij in diepere verbondenheid samenkomt. Naar mijn inziens vraagt het van je dat je je keuze gebruikt om binnen in jezelf te Helen. Ontwikkel daarom je bewuste keuze, je bewustzijn, je vermogen je te verbinden, je passie en wil voor leven en verbondenheid...zodat je kunt ontwaken in je compassie, vergevingsgezindheid en acceptatie van al wat is.

Alles en niets

Verbonden zijn met iets groters dan wij mensen. Bewustzijn kunnen benutten en daarmee nog meer richting geven aan m'n leven.

Spiritualiteit is voor mij mezelf ontdekken in alle essenties. Spiritualiteit is in mij en verbindt mij met de wereld om me heen. Het is een levenslange ontdekkingsreis in mezelf. Het fundamentele bewustzijn dat verder gaat dan de zintuiglijke waarneming.

Levenswijze, gelukkig zijn, dicht bij je zelf blijven. Je zelf ontdekken wie je echt bent

Spiritualiteit is voor mij een manier om heel dicht bij het echt ik te komen. Bij wie ik echt ben als persoon.

Dat ik meer vanuit mijn hart doe dan vanuit mijn hoofd voelen is belangrijker en dat heeft alles te maken met spiritualiteit.

Vanuit het weten: er is geen verschil. De verbinding in jezelf maken, naar de ander en global gaan.

het loopt als een rode draad door mijn leven.

Groeien, Verdiepen, Verruimen, Accepteren. Eenwording. God.

Leven zonder strijd

Spiritualiteit is voor mij verdieping, verbinding.

je zelf kunnen zijn,je zelf ontwikkelen,spiritueel betekend voor mij gewoon genieten van het leven in het hier en nu Als je een gelukkig leven wil leiden, stel jezelf een doel en laat het geluk niet afhangen van andere mensen of dingen.

Stilstaan bij de wonderen van iedere dag, zonder dat stilstand achteruitgang wordt.

Elke dag een feest,financieel onafhankelijk,the sky is the limit,meten=weten=groeien,

je blijven verwonderen over je bestaan

Ademen en leven met hart en ziel vanuit mijn eigen Spirit

In begin van mijn leven werkte mijn gevoeligheid tegen en nu werkt het in mijn voordeel. Ik maak gebruik van mijn eigen gevoeligheid om anderen tot hun kern te brengen.

Levenswijze.......

Je bewustzijn van het feit dat alles om je heen energie is. Je kunt aandacht besteden aan iets wat energie zuigt of aan iets wat energie geeft. Je bewust zijn van de keuzes die je maakt en wat voor effect dit kan hebben voor je functioneren binnen deze maatschappij.

het runnen van mijn eigen bedrijf,mijn eigen spirituele winkel.

Voluit en volledig aanwezig zijn op aarde en alles ervaren als ware ik in het paradijs.

Spritualiteit betekent voor mij volop in het leven staan met heldere aandacht voor mijn ware zelf.

Spiritualiteit betekent voor mij bij de kern van dingen komen, de kern van dingen zien/ervaren

De weg naar mijn kern, vanuit die ik anderen ontmoet. Het grote geheel niet uit het oog verliezen.

Het leven leven vanuit de bron! De bron is het leven zelf. Mijn eigen ervaring van mijn avontuur van terminale kanker naar schoon op eigen kracht is dat ik de tekens die het leven geeft heb leren te begrijpen. Dat in alles een boodschap verborgen zit om je verder te helpen op je pad. Het leven laat je letterlijk zien wat je nodig hebt, mits je het leven kunt "verstaan." Als je de tekens verstaat, kun je altijd de weg terugvinden uit het donker en terugkeren naar het licht. Voor mij is spiritualiteit niets anders dan heel goed met je beide benen stevig op de grond, met een vertikale connectie met het universum, en je volledig bewust zijn van je enorme oneindige potentieel, en daarnaar handelen. Zonder angst maar in vol vertrouwen leven in overgave aan het leven zelf! Alles kan , echt alles kan als jij het laat gebeuren. ( terug van BH kanker stadium 4B naar 100% kerngezond,)

het onderzoeken van 'wie ben ik? '

'A way of life' - geeft inspiratie aan mijn eigen ontwikkeling

Thuiskomen, als kind was ik al extreem hooggevoelig nu noemen ze dat een Nieuwetijdskind/Indigo kind. Ik ben inmiddels zover gegroeid dat ik op een zeer hoog niveau met energie mag werken. Spiritualiteit is groeien en jezelf steeds beter en mooier ontdekken

Een universele eenheid zijn met alles en iedereen.

Spiritualiteit is essentieel in mijn leven omdat het me besef geeft van mijn groei en doel in het hier en nu!

Een verborgen energielaag die tastbaar aanwezig is maar toch niet voelbaar voor iedereen.

Spiritualiteit is terugkomen bij jezelf, je kern en tegelijk de verbinding maken met alles en iedereen terwijl je toch in je eigen kracht blijft staan.

Het gebruik van gevoelens en ingevingen in het dagelijkse leven bij het nemen van beslissingen.

Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Kortom: ik adem spiritualiteit. Spiritualiteit is ruim 15 jaar een deel van mijn leven geworden. Mijn levensvisie.

Ik leef helemaal naar mijn gevoel en probeer zoveel mogelijk mijn verstand uit te schakelen waardoor ik me het beste kan laten leiden door het leven

naar de essentie van het zijn gaan

het grootste leerproces in mijn leven verbinding met het goddelijke

open staan voor gevoelens

Uitdaging om 'hemel 'en aarde te verbinden. Combinatie leggen tussen zijn en zin. Verhalen als beeldtaal. Verbinding tussen mensen.

belangrijk is mijn leven en werken, vanuit de spiritualiteit ontstaat voor mij kracht, wijsheid en een diepe verbondenheid met alles wat is.

Innerlijke rust ... één zijn met natuur, 'geloof ' en medemens ... samen herbronnen en naar hogere waarden groeien ... innerlijk gedeeld geluk die deuren opent ... en ons samen doet groeien in ons bewustwordingsproces ... een sa'mens'pel waarin het woord 'mens' centraal staat ...

Vertrouwen op je intuïtie,geleid door gidsen/engelen/dierbaren die zijn overgegaan.Je ervan bewust zijn,dat toeval niet bestaat en dat alles en iedereen deel uitmaakt van het grote geheel.Het volgen van je zielenpad,waarbij je ego vaak een stap terug moet doen.Oog hebben voor positieve zaken in het leven en de schoonheid van de natuur.Bij dit alles goed geaard zijn/blijven door meditatie:Niet zweverig worden!Zuivere intenties,

Een start van een nieuw positief leven en ben nu benieuwd naar wat dit me kan brengen..

Het is mijn levensstijl geworden om vanuit dit bewustzijn te leven. Het heeft mij geholpen te leven vanuit mijn hart i.p.v. vanuit mijn hoofd

Een levensvisie. Lief zijn voor mens, dier en de natuur. Leven in het Geven, Gunnen en Delen, de spirituele GGD. Beslissen en leven vanuit mijn hart, die laten sturen.

Mijn dagelijks leven staat in het teken van spiritualiteit. En elke dag is groeien. Zo komen er steeds weer nieuwe dingen op mijn pad. Ook nu weer !!!! Het leven is zo eenvoudig,maar niet altijd even makkelijk.

Het betekent een manier van "zijn", van toepassen in je dagdagelijkse leven. Het "verbeter de wereld, begin bij jezelf" verhaal. Of zoals in het gedicht van A. Nahon

It is not only a part of my life, because of looking at things holographicly, it totaly changes the way you look at life.

lees mijn boek, het is mijn levenstaak.

Ben ik aan het ontdekken

Daar heb ik een boek over geschreven: "Spirit in organisaties", een leidraad voor bezieling in organisaties. Het bepaalt in elk opzicht mijn doen en laten prive en zakelijk.

Spiritualiteit is de innerlijke drijfveer die me onafgebroken stimuleert om in samenspel met de ander te worden wie ik ben.

Leven vanuit "Hart gedragen bewust ZIJN" i.p.v . Overleven vanuit "Ego/Angst onbewust DOEN"

Onze relatie met ons zelf

De manier waarop ik in het leven sta. De rode pil in de Matrix.

Ontwikkeling van mededogen en acceptatie. Het aanvaarden dat alles draait om de acceptatie van het huidige moment. Iedereen creëert via zijn gedachten zijn eigen wereld. In basis is iedereen gelijk en heeft dezelfde basisbehoeften en verlangens.

De diepere laag in ALLES

Het geeft zin aan leven en werk, mits goed geworteld in de feiten, in het hier en nu.

Bewust leven en helpen de wereld een beetje mooier te maken, met beide voeten op de grond.

Heeft mij geleerd neutraal te kunnen zijn, zodat dat wat er is er mag zijn in het HIER&NU

spiritualiteit is niet iets bijzonders, het is juist heel gewoon.Geef aan iedere activiteit die je doet je volledige betrokkenheid en maak geen onderscheid tussen de activiteiten. Er bestaan geen meer of minder belangrijke activiteiten.

liefde, vrede en dankbare vreugde door te pogen niet te oordelen.

Verbonden zijn in eenheid.

Kloppend zijn visie, met lijf en leden, met hart en omgeving

Je Zelf zijn en compassie hebben voor anderen. universeel verbonden zijn.

Je hart durven volgen, op ieder vlak van je leven en niet bang zijn maar nieuwsgierig.

verbonden zijn, jezelf zijn, beide benen op de grond staan, positief omgaan met energie.

Groei, Open staan, Luisterend oor, Doorgeven, Meditatie, Stilte, Gevoel, Luisteren naar gevoel.

Persoonlijke ontwikkeling is de basis van succes. Door ’gewoon’ dicht bij jezelf te blijven en door in contact te blijven met het allerdaagse leven ontstaat een ideale voedingsbodem waarop ik mijn inzicht kan verdiepen.

inzicht, overgave, harmonie met de- en jouw natuur bij bewust en ontwikkelings-gericht leven.

zijn wie je bent in verbondenheid met anderen en je omgeving.

Worden wie ik ben

verbinden met alles wat leeft

Licht

Spiritualiteit is leven vanuit verbinding met je spirituele Kern. Niet vanuit beperkende overtuigingen, maar vanuit de Ruimte die je Bent.

dicht bij jezelf blijven

Je in verbinding weten met al het leven.

Er is meer dan alleen een zakelijke benadering. Er is meer dan hetgeen we kunnen zien. Lijnen, verbindingen, lopen anders dan we verwachten.

een middel tot voluit leven

elke ervaring ten volle doorleven

Mij verbonden voelen met alles, wat Leeft.

Mijn pad

Spiritualiteit is verweven in mijn leven en geeft voor mij een werkelijke extra dimensie.

Bewust blijven van je eigen bron.

Dat er meer is tussen hemel en aarde en dat sommige zaken, gebeurtenissen of verhalen niet te begrijpen zijn en je dus beter kan loslaten.

bewust zijn, gemeenschapszin

Het kunnen zien , voelen en doorgronden van iemands zijn en mijn eigen zijn. Het los kunnen koppelen van materiele zaken, het terugbrengen naar de essentie en het geluk in jezelf kunnen en willen vinden.

Bewust leven brengt je in balans en leert je luisteren naar je innerlijk, je intuitie.

veel

De mens wordt in de holistische zienswijze als een 'heelheid' beschouwd van verschillende niveaus: lichamelijk, geestelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. Een verstoring van één van deze niveaus heeft daarmee dan ook gevolgen voor de andere niveaus. Spiritualiteit is een onderdeel van mijn balans.

Groeien naar bewustzijn stap voor stap.

Spiritualiteit is het diepe besef dat wij in de liefde en het oneindige bewustzijn één zijn. Wij zijn die wij worden door de aan en of afwezigheid van de liefde voor elkaar en dat geeft een diepe verantwoordelijkheid.

zelfontwikkeling, hartzaken ontdekken en ontwikkelen, samenwerken, samendelen, samenzijn. In liefde en met compassie.

Bewust Wording Ont-dekken Bewust Zijn

Spiritualiteit is de kern waar vanuit ik mijn leven leid, met beide voeten op de grond, en in contact met het grotere geheel. Het is mijn taak als persoon om mijn ziel een stuk groei mee te geven. Ik leef graag naar mijn ziel, mijn hoofd, hart en lijf helpen me daar bij.

Spiritualiteit is jij in de wereld en de wereld in jou. Stap voor stap ontwikkel je kennis en vaardigheden, om te komen tot vervolmaking.

Verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid

authentiek zijn, risico's nemen, de weg van het hart volgen.

Het bewust in contact komen met je geest.

Bewustzijn, God, geluk, het meest practische wat je maar kunt bedenken.

Thuiskomen

Alles is goed zoals het is zolang het maar met een zuivere intentie gebeurd. Voor mij is het een manier van leven waarbij ik de kracht vindt om dingen te doen buiten de kaders van de maatschappij en waarbij ik vooral lekker mijzelf kan zijn.

Spirit en ziel zijn voor mij dagelijks net zo aanwezig als ademen en eten.

dat loopt door alles wat je doet heen. Down to earth blijven groeien,jezelf bteer leren kennen,waardoor je ook de ander beter begrijpt...

Bewust zijn van wie je bent en welke rol je hebt op aarde.

Het proces belopen in herinnering van eenheid van het leven. Jezelf verbonden voelen met alles wat is. Vanuit een verruimd perspectief je leven vorm geven, wetende dat elk moment van de dag een mogelijk is, om nog meer te verruimen.

Het is mijn leven. Ik ben er fulltime mee bezig, en heb er mijn beroep van gemaakt. De kern van mijn activiteiten is dat de splitsing tussen spirit en materie slechts schijn is, wanneer je je geest traint volgens bepaalde methoden.

Het betekent vanuit een goed contact met de aardse realiteit een diep contact aangaan met onze innerlijke bron om te leren zijn en te leren acceptatie dat je bent waar je moet zijn en op deze manier kunnen uitstralen naar alles om je heen.

Via spiritualiteit kom je weer thuis bij jezelf, je oorsprong.

Goed voor mijn geest en lichaam zorgen waardoor ik in contact ben met mijn ziel

Het Beste Wat Er Maar Kan Bestaan...

spiritualiteit toepassen in het dagelijkse leven

Voor mij betekent spiritualiteit kontakt hebben met je innerlijke bron, leven vanuit je hart en bezig zijn met zelfontwikkeling.

Verbondenheid met de Kosmos, Liefde voor alle levende wezens en het pad daar naartoe te groeien

mijn levenspad..mijn zin van het bestaan hier op aarde..mijn missie..

Alles heeft een reden en een pad te gaan

Basis van inspiratie en liefde.

Spiritualiteit zorgt voor de verdieping in alles wat ik doe. Spiritualiteit gaat voor mij over zingeving, een voor mij noodzakelijke levensbehoefte.

weten wie/wat je werkelijk bent.

Leven vanuit levensenergie, in samenspel, verbinding met lichaam en persoonlijkheid. Onderweg zijn in bewustwording. Zowel van waar je leeft, als hoe je wilt leven.

Spiritualiteit betekent voor mij bewust zijn. In verbinding. Vanuit mijn hart. Dus in contact met mijn intuitie en met de energie van alles om me heen.

veel

Het verbinden en samen laten vallen van binnenwereld en buitenwereld en het omzetten van dromen in levenskunst.

Consciousness in action and presence.

Verbonden met de aarde mezelf dienstbaar stellen aan iets groters dan ikzelf. Vandaaruit leef en werk ik. Ik ben iemand die actief spiritueel is. Probeer zo integer mogelijk te zijn. Trouw aan mezelf.

Het leven zelf

Sipiritualiteit betekent voor mij het verkrijgen van inzichten wat ik hier doe en waarom ik hier ben. ik ben me hier dagelijks van bewust.

ben nog zoekende

in verbinding staan met mezelf en de energie om mij heen. In mijn kracht staan.

Volledig mens zijn: verbinding met en erkenning van alle aspecten daarvan. Ego, ziel, hoger zelf.

verlichting

Dat is een vraag waar ik altijd erg over na moet denken, terwijl spiritualiteit voor mij denk ik meer een gevoel is. Juist de balans tussen denken en voelen vind ik erg belangrijk. Wat men tegenwoordig spiritueel noemt, zo noemen de Chinezen de Westerse geneeskunde

Het is de ontdekking om te realiseren dat je eerst onbewust moest zijn in je handel en wandel in het leven om tot inzicht te komen in de werkelijk wondere wereld waarvan wij allen deel uit maken en dat wij alle werkelijkheden zelf creeeren.

Bezieling, zingeving, rust, inspiratie

Spiritualiteit betekent voor mij bewust en praktisch/ aards in het leven staan, alert en verwachtingsvol letten op alle tekenen en voorvallen die mij helpen op mijn pad. In de kleine dingen de grote dingen weerspiegeld zien. Synchroniciteit als basiswet van de levenskunst. En de levenskunst is om steeds weer de balans te vinden tussen het opbouwen van je leven op de aarde en je universele doel. Humor: lachen is de hoogste trilling!

Aan spiritualiteit geef ik op dit moment de inhoud : weten wie je bent vanuit een groter perspectief dan dat van je ego . Oefenen in Bewust Zijn. Meditatie, onderzoeken hoe ik me dieper kan verbinden met mezelf en de ander. Weerstanden waarnemen en merken hoe bewustzijn me daar in kan oprekken. Zijnsorientatie reikt daar mooie oefeningen en inzichten voor aan. Ik geloof in aangesloten zijn op een groter veld waar we allen onze unieke plek in hebben en onze eigen straling mogen laten zien .

Leven in het nu, vanuit mijn hart, in vebinding met mezelf en alles om me heen. Leef het leven licht!

Wijsheid en verdieping, zorgen voor (ontstaan en behoud van) liefde in alle vormen.

dat er meer zichtbaar is dan men ziet

Alles! Vanaf het eerste moment dat ik bewust was zocht ik 'God' De Bron die immanent aanwezig is in het leven. Ik zie het als mijn taak om een bijdrage te leveren om de wereldvrede een stukje dichterbij te laten komen. Wereldvrede ontstaat door zelfrealisatie. Daarom heet ons bedrijf ook Peace in Design

Het leven ten volste leven.

een gezonde mix van dat wat er is en zichtbaar is, en dat wat e is wat niet direct zichtbaar is

Love is in the air

Spiritualiteit betekent voor mij innerlijke groei contact krijgen met mij eigenlijke ik. Bewust leven en dat zo uitdragen om mezelf en anderen te kunnen inspireren.

Ontdekking en sturing in het leven. Luisteren naar je lichaam en je innerlijke stem.

bewustwording, ontwikkeling, persoonlijke groei, collectieve groei, liefde en autonomie.

Een authentiek leven leiden te midden van maatschappelijke hectiek en hysterie.

verbinding

Volop leven waartoe je bedoelt bent

leven vanuit mijn hart, verbonden met God, de Bron en levend vanuit die levenstroom en (scheppings) kracht die alles verbindt en vernieuwt. Zijn. Pure eenvoud, met aandacht aanvaarden van alles wat daar is (mindfull) mijn creatviteit inzetten en samenwerken vanuit het hart, elkaar inspireren.

Het inzicht dat alles met elkaar verweven is, dat alles bezield is en dat voor de overleving van de planeet ons bewustzijn geïntegreerd dient te raken (zelf-bewustzijn

de essentie van je wezen

God vult ons met zijn eigen Geest.

Beseffen dat je een onderdeel bent van een groter geheel

Voor mij is spiritualiteit een leven in verbondenheid: met kosmos, aarde, met alles wat er gebeurt in de wereld en de transisie van onze tijd. Voor mij is spiritualiteit de eenheid tussen het God( delijke), alles wat leeft en mensen ( eigen bron).

bewust zijn, zelfkennis, zelfacceptatie

leven vanuit je hart met jezelf en anderen. Zijn wie je bent. het fundament van Leven.

Spiritualiteit is: 'Vóór de Verlichting: houthakken en water putten

Voeding vanuit liefde. In verbinding zijn met het Alles.

Leven en werken vanuit verbinding met je ziel.

Spiritualiteit is voor ons vanzelfsprekend en een onlosmakelijk onderdeel van wie we als mens zijn.

Een authentieke spiritualiteit is universeel. Ze is niet te linken aan een specifieke cultuur. Ze focust zich op de ultieme bron van alle scheppingen. Ze kan dus niet exclusief zijn want ze heeft als doel de hele mensheid te raken. Elke spirituele leer moet als een brug dienen naar de hoogste scheppende kracht maar mag niet verward worden, zoals het vaak gebeurt, met de scheppende kracht zelf. Wanneer we ons in een spirituele praktijk engageren, is het dus van groot belang ons te behoeden voor haar individuele waarheid en daarin niet de hele universele waarheid te zien.

Mogelijkheden benutten, oordeelvrij leven, de dialoog aangaan, nu leven, inspireren, samenwerken, ondernemen, aanmoedigen, leren

liefde

Voor mij is 'Eenheid' de enige realiteit en daarmee alles van spirituele oorsprong. Op het moment dat we iets buitensluiten plaatsen we het los van de Eenheid en daarmee buiten onszelf. Zaken die mijn pad kruisen en waar mijn aandacht op gevestigd wordt -of waar ik een emotie bij ervaar- hebben mij iets te zeggen en komen wat mij betreft uit één en dezelfde bron. Soms is het meteen duidelijk en zo niet, dan ga ik onderzoeken waar het leven me op wijst.

Met beide benen op de grond verder kijken en denken en voelen dan de neus gemiddeld lang is.Leren verder waar te nemen dan je zintuigen je brengen. Zingeving van binnen uit. Leven in het nu met een open mind.

het betekend nu en hier in totaal homonie zijn met wat er is en wat je bent

Spiritualiteit is voor mij het leven dat ik leef, wat zie ik om mij heen en wat heeft het mij te vertellen. Alles wat ik mee maak roep ik zelf op en is derhalve een projectie van mijzelf in deze wereld. Ik ben de regisseur van mijn eigen leven en heb dus altijd mogelijkheden om te veranderen.

Leven vanuit innerlijke stilte. Erkennen en ervaren dat alles deel uitmaakt van één groot bewustzijn en daarnaar leven. Met het hart in de hoofdrol!

God is de basis van mijn bestaan. Het is voor mij belangrijk om steeds meer vanuit mijn hogere zelf te gaan leven en het lagere zelf los te laten. En daarmee dichterbij mijn Goddelijke zelf/ dichterbij God te komen.

Verbinding met het Goddelijke

Spiritualiteit is het proces dat ik doorleef, en dat mij steeds weer brengt bij de zaken in het leven die er echt toe doen.

persoonlijke groei

Het is mezelf openstellen voor de levenskracht en de energie die volop voor handen is, maar die je op eigen wijze moet opnemen en omzetten in keuzes en daden.

Voor is spiritualiteit het vertrouwen te vinden in alles wat er is. In het zichtbare en onzichtbare

Het onder de aandacht brengen van Ankh energie en het laten voelen en ervaren daarvan in het geven van workshops. Het laten ervaren van de resonantie,s dmv verhoogde trillings overdracht richting 2012. Het Ankh symboliek uitdragen en het gebruik in ere herstellen.

Proberen te leven en te werken vanuit mijn hart en te zijn wie Ik werkelijk Ben.

Bewustwording en groei in je Zijn. Niet als iets wat je doet, maar meer iets dat je leeft iedere seconde vanuit iedere cel, je kunt niet anders!

Jezelf ervaren op harts- en zielsnivo

Goed gevoel

Spiritualiteit is voor mij een onderdeel van het leven. Het is niet iets dat je 'erbij' doet, maar dat wat je bent. Ieder mens is een spiritueel wezen met unieke talenten om het levensdoel te bereiken. Leven in het hier en nu met beide benen op de grond en in contact met al wat is.

Verbonden zijn met alles in het universum en toch uniek... Die verbondenheid inzetten om te groeien als mens, als ziel.

bij jezelf blijven, meditatie yoga

Spiritualiteit is voor mij het in contact blijven met het Universum, de aarde en mijzelf en het besef dat we allen één zijn. Door dicht bij jezelf en je gevoel te blijven en te leren van jezelf te houden ben je beter in staat om iets voor de ander te betekenen.

Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van mijn dagelijks leven, door boeken, gesprekken en persoonlijke invulling van de dag. Ik ben altijd op zoek geweest naar verdieping, naar de zin van het leven, de betekenis van de dood. Spiritualiteit hoort voor mij bij dagelijkse voeding.

Leven vanuit onvoorwaardelijke liefde, vanuit je hart

Leven als een bewust mens.

Inhoud geven aan je levensmissie

Zonder spirit is er geen leven mogelijk, wat zou ik zonder moeten als ik simpelweg niet besta?

Spiritualiteit is NU leven.

Spiritualiteit heeft voor mij als betekenis dat ik al mijn facetten erken, dat ik weet dat ik meer ben dan enkel een lichaam of een geest maar dat het een geheel is wat meer is dan de som van de delen. Spiritualiteit is je eigen evolutie ervaren en bewust zijn van de inhoud van je leven en hoe je leeft.

eenheidsbewustzijn tussen mens, aarde en het Al

We hebben het afgelopen jaar een proces doorgemaakt waarbij we bij meer dan honderd mensen met ernstige psychische klachten een omslag in functioneren zagen: van overleven naar beleven.

in verbinding komen met je missie en in staat zijn om je capaciteiten en rationele vermogens positief in te zetten om je missie te leven. En zo bij te dragen aan de verbinding en afhankelijkheid van alles met alles.

Meer waarden van betekenis dan enkel commerciële, efficiency, schaalvergroting... Medemenselijkheid, meer tussen hemel en aarde, zijn de dingen die onverschilligheid doen versmelten in een glimlach!

goed geaard dagelijks leven

Bezig zijn met energiewerk vormt een steeds groter deel van m'n leven. De basiswaarden ervan vormen voor mij wel al een dagelijkse fundering. Ik zie het als verrijking van m'n leven.

Een manier om tegen het leven aan te kijken en zien dat alles met elkaar verbonden is.

Een manier van leven waarbij de verbinding tussen hart, ziel en hoofd in harmonie is...nuchter, krachtig en zelfbewust en vanuit en met Liefde. Vol vertrouwen je levensweg durven lopen...

Spirituele ontwikkeling gaat voor alles: het geeft richting in mijn leven, sluit aan bij hart en talenten. Geeft verbinding met anderen en laat het ego stap voor stap los. Ook het leven in het hier en nu.

Spiritualiteit is van jongs af aanverweven met heel mijn wezen.

Het leven is fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Spiritualiteit is een gelijkwaardig onderdeel.

Spiritualiteit betekend voor mij in jezelf geloven!

Bewust zijn van jezelf, delen, open zijn en met respect voor de ander een zijn.

In vrijheid verbonden zijn met alles

Begeestering in alles waar ik me mee bezig wil houden, dit ligt dicht tegen passie aan. En spiritualiteit vind ik een manier om als tegenhanger van fysieke zaken en materialiteit mijn en ons leven in balans te krijgen en houden

Alles is met elkaar verbonden.

Spiritualiteit betekent voor mij de weg van dualiteit naar éénheid!

samen individueel zijn.

Spiritualiteit betekent voor mij in contact komen te staan met mijn diepere wezen, mij daar laten raken door het Grote Zijn, en dat leidend laten zijn voor mijn handelen met anderen.

Leven vanuit de kern, zuiverheid, eerlijkheid, zonder oordeel, respect.

Zijn wat je bent

Geestelijke bewustwording en vernieuwing.

Leven vanuit je hart en spreken met je hart. Dat je je eigen kern bent en deel uitmaakt van het universum. De natuur is hierbij een bijzonder onderdeel waarin ik mijn rust kan vinden met wandelen, opladen.

A Course in Miracles

t is nog nieuw voor me

Zoektocht naar zingeving, veel leren, inzicht te verwerven, en vooral inzichten geven aan mensen en bedrijven.

Een verbinding maken tussen aarde en hemel en andersom. Het verenigen van Shakti en Shiva, de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten in mij verenigen om zo de creatieve, scheppende kracht te transformeren naar een hoger bewustzijn, maar de aarde is mijn werkterrein.

In verbinding zijn met je zelf, vanuit je ziel durven leven

Het is voor mij een manier van in het leven staan. Wetende dat wat er gebeurd in het leven een reden heeft. Aan mezelf de keus hoe ik hier mee omga.

groei, ontwikkeling en dichter tot je zelf komen

Manier van leven

transformatie, open, nieuwsgierig en eerlijk zijn stil zijn

Het is leven in contact met je hart! In je hart, daar is je plek, waar je ziel ofwel je hogere zelf, of wel de stem van je geweten of wel je intuïtie tot je spreekt. Het luisteren naar je zelf.!

het pad van bewustzijnsontwikkeling met passie volgen

Bewust zijn in body en mind

Spiritualiteit betekent voor mij om zo concreet mogelijk in de wereld te staan, handelend naar het moment dat zich voordoet en altijd vanuit de verbinding met mijn hart en het wereld hart.

Het is de basis van mijn leven.

de ruimte ervaren dat er meer is dan wat wij gewend zijn voor waar te houden.

Groei en ontwikkeling. Het besef dat iedereen en alles een deeltje is van een geheel Zien, Horen , Voelen, Ruiken en Genieten

veel.. bewust leven..

Zonder kan ik niet leven. Het is onderdeel van mijn leven.

het dagelijks leven

Weten dat je meer bent dan vlees en bloed, jezelf laten gidsen door je hogere zelf. Dit kan het beste als je onderbewustzijn en je bewustzijn op de zelfde golflengte samenwerken.

Spiritualiteit betekent voor mij niets anders dan, ervaren en aanvaarden van de natuurlijke flow. Wat niet betekent dat je met alle winden mee waait, maar bewuste keuzes maakt in het gegeven.

Voelen wanneer ik over mijn grenzen ga. Voelen wanneer ik echt geniet. Voelen wanneer ik moe ben en moet stoppen. Voelen als ik gekwetst wordt. Verbinding voelen. Kortom voelen wat er is en hier op antwoorden in plaats van reageren.

Het is de rode draad in je eigen leven en vormt (steeds meer) de verbinding met anderen.

in contact zijn met wie je werkelijk bent.

loslaten en daarin houvast vinden

aandacht voor immateriele waarden Door te werken volg je het ritme van de aarde en van haar ziel. door nietsdoen raak je los van het ritme van de seizoenen en het leven dat in trotse overgave voortschrijdt naar de oneindigheid. Kahlil Gibran, De Profeet.

Spiritualiteit betekend voor mij heel veel net zoals elke dag eten het hoort gewoon bij mij

Houden van het leven en in je passie staan.

Het stille plekje in jezelf vinden, dat je bron is van inspiratie, in harmonie met de natuur en het universum

Allesomvattend

Leven vanuit eenheidsbewustzijn. Weten dat je één bent met de aarde, de natuur, de kosmos, de mensen om je heen en alle levende wezens hier op aarde.

Verbinding

Scheppend werken vanuit je essentie op een autonoom, zinvol levenspad.

Een bewustzijn om mensen, natuur, milieu en economie in harmonie met elkaar te brengen. De aarde en kosmos zijn dit al.

de reis naar binnen maken, op zoek naar je essentie, en die vervolgens tot expressie brengen in de wereld.

delen, geven

belangrijk

De weg tot leven

Komen bij jezelf.

Meer zingeving van het leven en te genieten van de dingen de ons ontroeren.

Bij jezelf blijven en er zijn voor de ander. Zonder oordeel en met hulp van het universum

spiriritualiteit, staat voor mij de weg naar jezelf weer herkennen en dat weer aanleren met wat je bent verleerd. Zodat je de liefde die je weer herondekt hebt kan delen met de ander. waardoor er weer een verbinding kan ontstaan op het nivo van wat wij alle kunnen dragen

Het verbinden van mens en dier.

Het vergroten van bewust zijn. Bewegen naar wie we als mens en als mensheid in de kern zijn

Vergroten bewustzijn , 'constantly consciously connected'

Dagelijks leven, in vertrouwen, balans en Liefde

Het overzicht en het inzicht hebben en wanneer noodzakelijk, het loslaten van ondermijnende en belemmerende gedachten constructen. Het bewust zijn dat we allen met elkaar verbonden zijn.

Dit gaat hand in hand met creativiteit en is mijn levenshouding om hierin te leren, te ervaren en te vieren

Het inzicht dat ik niks hoef te 'doen' om de moeite waard te zijn en dat er geen heerlijker gevoel is dan levensvreugde ervaren met anderen. Vechten tegen iets, maakt dat het meer 'waarheid' wordt. Niemand kan een ander helpen, iedereen is vrij om te kiezen en kiest (bewust, meestal onbewust).

op weg zijn naar leven zonder ego: volmaakt

Heel veel

bewust leven, elke dag opnieuw.

Geloven in het Universum, en toch met beide voeten in de Aarde blijven staan. Een evenwicht tussen Moeder Aarde en het Universum

Verbondenheid, streven naar duurzaamheid, eerlijkheid. Denken en hart proberen zoveel mogelijk te verenigen.

Het je openstellen voor alles, ook wat niet zomaar verklaarbaar is. Denk buiten de maatschappelijke box. Je talenten onderkennen en inzetten waar mogelijk.

Spiritualiteit is voor mij niets anders dan "bewust leven" met respect, eerbied en dankbaarheid voor de aarde waarop wij leven.

Voor mij betekent spiritualiteit het bezig zijn met bewustwording van de zin van het leven en deze zingeving voelbaar maken in de alledaagse dingen. De zingeving die ik tot nu toe gevonden heb, is vooral het bewust worden van het deel uitmaken van het grotere geheel van mensheid, aarde en kosmos, en bewust bijdragen aan de continue ontwikkeling ervan richting vrede en eenheid.

Spiritualiteit beschouwt het leven als een leerproces, een creatieproces, maar bovenal een bewustwordingsproces, dat vaak verloopt door middel van een genezingsproces. Het leven nodigt uit tot zelfverantwoordelijkheid in helingsproces, geluk en verbondenheid alles en iedereen.

Spiritualiteit betekent voor mij in contact zijn met mijn 'spirit', dat waardoor ik in mijn kracht sta, en dat waardoor ik los kom van mijn ego en moedig de patronen in denken en doen achter me kan laten die me verhinderen te zijn wie ik in wezen ben.

je bent meer dan je denken

Spiritualiteit is voor mij steeds meer leven vanuit de bron.

Is een manier van leven. Geloven in het goede vergeven , geloven in jezelf.

je hart volgen

Dat het leven gebeurt en dat we hier weinig tot geen invloed in hebben. De weg die zich aandient geef je aandacht.

bewustwording en innerlijke groei en vooral liefde

spiritualiteit is in alles en door alles. Ieder incident, groot of klein kan helpen op het pad om inzichten te verkrijgen, ballast los te laten en te leren het hier en nu in al zijn volledigheid te omarmen.

De kracht om te groeien

Spiritualiteit is verweven in alles. In het dagelijks leven en in onze omgeving. Verbinding maken en bewust worden, dat is de essentie en tegelijkertijd de start.

Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van mijn leven.

Me onderdeel voelen van de natuur en verbonden zijn met alles dat leeft. Leven volgens het ritme van de natuur. Weten dat ik onderdeel ben van een groter geheel en daaraan mijn unieke bijdrage kom leveren.

Beseffen dat we allemaal aan elkaar verbonden zijn en in de kern hetzelfde nastreven.

Elke dag groeien door de dingen die we doen, leren van alles en iedereen om ons heen, mededogen: elke dag een stukje zachter worden en meer in liefde en vertrouwen leven. Delen van geluk en succes. Grenzen respecteren.

bewustzijn, non dualiteit, wijsheid, inzicht, onthecht

Met twee benen op de grond staan en de stroom van het leven volgen.

Spirituateit is voor mji begrip van de ziel, ontwikkelen van mededogen, met aandacht dingen doen, de schoonheid in dingen/situaties opmerken, zingeving. Het geeft kleur en diepte aan je leven

Spiritualiteit betekend voor mij bewustwording en uiteindelijk "bewustzijn".

Voor mij betekent spiritualiteit er zijn, bewust zijn van jezelf, de kracht van jezelf en je omgeving.

Leven en werken vanuit gevoel.

De realisatie van wie je ten diepste bent.

Een gebied waar ik nog veel in ontdek

Steeds meer met beide benen op de grond :-) , alles mag er zijn, meer ruimte in mezelf, helemaal in stilte kunnen ZIJN, daardoor ook anderen goed kunnen aanvoelen, steeds minder ego, en er achter komen dat er nog genoeg ego is, en het mooi vinden om te groeien in bewustzijn.

verbinding met jezelf en anderen en meer

Leven, Be_leven, Passie's, mijzelf Zijn, Vreugde van binnen uit, Mijn familie, transformatie, Sri AmmaBhagavan, God, Christus, de meesters van het licht, mijn gidsen, de wereld, voetreflexologie, alternatieve geneeskunde, holistische kijk op lichaam, geest en ziel, esoterie. Met mensen Zijn die dmv hun spiegel laten zien wie ik werkelijk Ben. Jij bent Mij in een andere vorm.... Maar ook verdriet, boosheid, jaloezie, angst en al het andere wat samen gaat om eenheid te kunnen en mogen ervaren.

Onderwijzer voor nieuwetijdskinderen , En reiki healing.

Spiritualiteit betekent voor mij dat ik ondanks dat ik heel aards ben en nuchter, toch vanuit een intuïtief voelen mensen kan helpen en veel energie en liefde kan geven.

Vrij zijn

Realisatie dat er een goede balans moet zijn tussen leven, er mogen en kunnen zijn, genieten, helpen, werken. Positieve zorg en aandacht voor mijzelf en voor anderen.

al sinds mijn vierde ben ik bewust van mijn pad.

deel van het geheel zijn en dus in dienst staan van het geheel.

Een leven lang leren en oprechte vreugde dat ik er mag zijn om dit leven te Leven.

Leven en handelen vanuit compassie, daadkracht en liefde met respect voor andermans werkelijkheid. Leven en handelen vanuit positiviteit en vertrouwen. Bewustzijn dat "wie goed doet, goed ontmoet".

Verbinding voelen met mezelf, de anderen, de natuur en de wereld. Aandacht, compassie en respect zijn daarbij belangrijk.

rust in een jacgtig bestaan

het kruisteken is een mooie metafoor: de verticale lijn verbindt de aarde met de kosmos, de horizontale lijn is de verbinding tussen mensen onderling

Iets wat steeds meer aan het groeien is en me sterker maakt omdat het me inzicht geeft in mezelf.

Als je kijkt, ook kunnen zien! Invoelen, inleven, holistisch.

spiritualiteit is dat wat je buiten jezelf plaatst binnen in je leren herkennen

Op zoek naar het geluk in jezelf. En hoe een betere wereld voor jezelf te creeeren.

Spiritualiteit betekend voor mij een levenswijze op basis van Liefde en respect voor alles wat leeft. Naast persoonlijke bewustwording en groei is het voor mij ook belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan een wereld met meer respect en tolerantie.

verbinding maken met de bron

Spiritualiteit is een essentieel onderdeel van ieders leven. Voor mij betekent het de verbondenheid van kleuren.

Vooral bezielend bezig zijn. Het gaat over de zin van het bestaan en de bewustwoording van spirituele ervaringen als een bezielende kracht. Liefde voor de mens, liefde voor de aarde en liefde voor het Universum. Niets is vanzelfsprekend, het leven is een groot wonder waarin wij een onderdeel van mogen zijn die we goed moeten benutten.

Spiritualiteit betekent voor mij verbonden zijn met mijzelf op hart-nivo en vanuit deze energie de relatie met de ander en de natuur aangaan.

Een weg naar een betere omgeving... intern en extern.

Een innerlijk weten, dat voor mij mijn verbinding maakt tussen mijn body, mind and soul. Het geeft mij een basis van waaruit ik naar anderen kan reiken, en zij naar mij.

Verbondenheid met mijn innerlijke kracht.

Zijn en alles erom heen

Met mijzelf verbonden zijn, dat uitstralen en me vandaaruit verbinden met de mensen om me heen.Kijken in de spiegel die we elkaar voorhouden en groeien. 'Stil blijft het totdat onze waarheden elkaar in stilte ontmoeten.Hoe lachen we dan, als we inzien, dat ieder zich in de ander spiegelt.'

Spiritualiteit betekent voor mij vooral durven 'stilstaan'. Los van anderen de tijd nemen om te reflecteren op hoe je je in contacten en situaties wérkelijk voelt. In het bijzonder de confrontatie durven aangaan met je eigen angsten, twijfels, 'blinde vlekken'. Het is een voortdurend leerproces. De grootste uitdaging op aarde is expressie geven aan jezelf, zo volledig en natuurlijk mogelijk. Zonder dat je je teveel laat afleiden door materiële zaken, eerder 'dienstbaar' bent aan anderen.

Verbinding en ontwikkeling van lichaam en geest, ziel

Spiritualiteit is de zingevende routeplanner van je bestaan

Je Licht leven.

Spiritualiteit betekent voor mii: waartoe ben ik hier op aarde? Wat is mijn bijdrage aan deze wereld en hoe kan ik deze leveren?

het in vol-ledige verbinding zijn met jezelf, de mensen rond je, de wereld , het universum en hiernaar leven en handelen

Leven vanuit dat wat belangrijk voor je is, het volgen van de stroom en de vonken.

De antwoorden vinden in jezelf, door de relatie aan te gaan met je zelf om zo met een boodschap te komen vanuit je authentieke zelf.

Eenheid met jezelf en je omgeving

komt nog

volledig jezelf zijn en jezelf volledig zijn

Doen door niet te doen, Oneness, Non-dualiteit, het Leven is de ruimte waarin wij plaatsvinden.

Een verdieping van mijn leven. Ik heb dankzij spiritualiteit een nieuwe manier kijken en beleven tot mijn beschikking gekregen

het hele plaatje en niet alleen de delen zien

In verbinding zijn met lichaam en geest. Bewust-Zijn.

Spiritualiteit is voor mij het bewust onderweg zijn in het leven, de reis op zich, waarbij ik in elk 'plaatsje´ nieuwe ervaringen opdoe, inzichten vergaar, terwijl ik mij groots en nietig tegelijk voel. Op mijn pad verwonder en bewonder ik met overvolle teugen. Uit verschillende religies haal ik inspiratie om mijn leven vorm en richting te geven.

Spiritualiteit betekend voor mij mijn kijk de wereld in, hoe ik naar de mensen kijk en naar de gebeurtenissen in de wereld. Op kleine en op grote schaal.

spiritualiteit is onmisbaar in het leven. Lichaam geest en ziel dienen in harmonie samen te werken

spiritualiteit is voor mij durven zijn,durven zien ,durven voelen en vertrouwen

Een manier van leven.

Een levensdoel

Spiritualiteit betekent voor mij, met gevoel en passie het leven aangaan. Het is wat het is, zorg met de juiste intentie voor jezelf en daarmee ook voor de ander. Go with flow...

Mijn Passie leven in Dienstbaarheid aan wie Wij Zijn in wie Ik Ben

ontwikkeling van goddelijkheid in jezelf

dat is de basis van het leven

Leven in verbinding met alles en iedereen.

Verlichting is het doorzien van de zoektocht naar verlichting

Naar binnen gaan!

gaan buiten de gebaande wegen vertrouwen op organische en natuurlijke bewegingen loslaten, onvoorwaardelijke acceptatie, tolerantie zijn en kijken, voelen, luisteren, ruiken, proeven zonder oordeel

In vrijheid kunnen leven

Open staan voor alles wat er gebeurt, voor andere mensen en voor mezelf. In contact kunnen komen met mijn intuïtie. Verantwoordelijkheid nemen voor alles wat ik doe en laat. Leven vanuit het hier en nu. Dit streef ik allemaal na, maar de ene keer gaat dat beter dan de andere!

Spiritualiteit betekent voor mij vooral werken aan mezelf, aan wie ik ben, aan wie ik wil worden, aan wie ik kan zijn. Mezelf zodanig ontwikkelen dat ik ieder uur, iedere minuut, iedere seconde leef volgens de hoogste versie van wie ik in essentie ben. En tijdens dat proces te trachten iedereen die daarvoor open staat, aan te raken en te inspireren. Soms door troost, soms door te luisteren, soms door empathie, soms door een advies uit mijn rugzak. Altijd vrijblijvend, altijd in liefde en altijd met ruimte en respect voor de ander.

Spiritualiteit betekent voor mij steeds weer de verbinding zoeken en voelen met jezelf, met anderen en met de aarde, de natuur. Werkelijk vanuit je gevoel, in je buik aanwezig zijn, in het hier en nu, met volle aandacht en bewustzijn maakt dat je je eigen lichaam, gevoelens en gedachten meer gewaar wordt. Je een intieme relatie aangaat met jezelf. Inzichten verkrijgt in alles wat je beweegt en wat het met je doet. En ondanks dat, onvoorwaardelijk van jezelf en dat wat het leven je brengt blijft houden. Er in staan, het aan gaan, de bodem raken en je daar nestelen. Met liefde. WOW!

Spiritualiteit betekent voor mij de bovenste laag van verbondenheid tussen de mensen. In feite de laag die uitstijgt buiten het op deze aarde gevoelde hier en nu

Komen tot de essentie van het zijn met ruimte voor alles wat zich op weg daarnaartoe aandient.

Compassie. Spiritualiteit is voor mij het vermogen van verbonden kunnen zijn met de ander. Spiritualiteit is 'open worden' van het hartchakra en meer gevoeligheid ontwikkelen voor de hogere en fijnere energieen. Het is ook bewust zijn van wat je in de ander ziet dat ben jezelf.

Persoonlijke ontwikkeling tot het bewust bewustzijn dat God en ik één zijn.

Het is zoals ik ben!

In mijn spirituele centrum werk ik met de leiderschapsprincipes van de komende Gouden Tijd. In dit holistische leiderschap wordt de gebruikelijke zakelijke bedrijfsvoering verrijkt met de uitgangspunten van innerlijke groei, meesterschap, welzijn, verbondenheid en integriteit. Vanuit een hogere inspiratie, wij-gevoel, blijheid, gemak, heldervoelendheid en intuïtie wordt met de medewerkers dynamisch samen gewerkt aan de doelen van het centrum.

Volledig leven in het hier en nu, verbonden met al. Kernwaarden als duurzaamheid, win-win situaties, uitgaan van onderlinge overeenkomsten, samenwerking, verbinding, respect voor eigenheid en authenticiteit, zorgzaamheid voor al wat leeft, holistisch leven, vrouwelijke kracht en spirituele verbondenheid waren in die tijd basis. Een aantal jaren geleden heette dat zweverig, tegenwoordig actueel.

leven in balans, een balans tussen aardse en universele energieën, het mogen werken aan de levensopdracht die je gekozen hebt voor dit leven

Vrijheid IN verbondenheid.

Spiritualiteit is voor mij een samenkomen van en verdiepen van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Dat brengt je bij een liefdevolle energie die verbonden is met al wat leeft.

bewustwording, naar binnen kijken, persoonlijke groei

Het gevoel te behoren tot een groter geheel en dat het levensplan je leidraad is. De uitdaging is deze te gaan zien, te herkennen en te erkennen. Soms nederig, soms voor jezelf opkomen, maar altijd vanuit het hart.

wij zijn allemaal energie en gebeurtenissen worden in gang gezet door jouw uitstraling aan de cosmos

Spiritualiteit is de tendens om steeds meer, steeds dichter in contact te komen met je ware Zelf en dit via ervaring, interesse, enthousiasme, inwijdingen, inzichten en héél veel liefde...

Vanuit aarding (Moeder Aarde) en balans( tussen mannelijke en vrouwelijke) ontstaat creatie, manifestatie. Wij zijn van deze aarde. Spirituele ontwikkeling groeit vanuit dit besef.

Een ontdekkingsreis/bewustwordingsproces van jezelf en openstaan voor anderen.

Inzicht krijgen in dat waar het in het leven om gaat.

Dat lichaam, ziel en geest 1 zijn en je niet alles kunt / hoeft te kunnen verklaren.

Spiritualiteit is voor mij het verenigen van het 'aardse' en het 'hemelse'. Bij kleine en grote beslissingen naar ratio én innerlijke stem durven te luisteren. Leven en ondernemen met je eigen én het grotere belang voor ogen en daarbij regelmatig van perspectief blijven wisselen.

Weten en ervaren dat alles energie is. Leven in het hier en nu

ze zeggen wel dat ogen de poorten zijn van je ziel. Ik merk steeds meer dat ogen een belangrijke verbinding vormen tussen de innerlijke wereld en de buiten wereld. Door mijn bril af te gaan zetten en met oogoefeningen aan de gang te gaan kwam ik op mijn spirituele pad terecht en heeft mij veel bewustzijn, vreugde, ontspanning en plezier in het leven gegeven. Alles gaat moeitelozer.

Echte spiritualiteit is niet afgescheiden zijn en is overal in te vinden, dus ook in je werk, het huishouden, de kinderen, je partner. Het is maar hoe je er mee omgaat.

Het betekent voor mij dat de omgang en het werken met de spirits, de voorvaderen, de gidsen en krachtdieren zeer belangrijk is. Ook speelt een grote rol het omgaan met de kracht van energie. Niet voor niks is de kracht van de energie waar ik mee omga, onlosmakelijk verbonden met de naam van mijn website.

eenheid

Spiritualiteit is voor mij leven en leren vanuit Liefde, de werkzaamheid van het hart begrijpen en gebruiken. Daarnaast betekent de weg naar het hart en zelfkennis voor mij dat bewustzijn hiervan een belangrijke bijdrage biedt aan het werken aan een betere wereld waarin materie er in een juiste verhouding mag zijn met het geestelijke. Ik vind dat de kracht van mensen kan liggen in het besef en relatie tussen individualiteit en collectiviteit en hieraan te werken.

Dat wat me het 'ware' leven toont en uitnodigt om in en vanuit te leven. Leven in authenticiteit met een 'warrior spirit of peace'.

Bewust worden van wie we werkelijk zijn.

spiritualiteit is een techniek om op zoektocht te gaan naar de bron

Leven

bewustzijn, ontwikkeling, zorg voor elkaar en de aarde, de mens zien als één

Het besef dat we met elkaar verbonden zijn. Dat het niet mogelijk is om jezelf af te sluiten en je eigen belangen voorop te stellen. Dat liefde de grootste kracht en waarheid is die wij kunnen bevatten.

Spiritualiteit is deel van het leven, niets meer en niets minder

Verbonden zijn met intuïtie en daar trouw aan blijven ondanks vertroebelende invloed van buitenaf! Een bijzonder leven creëren van binnen naar buiten. Verbinden met een leven lang leren en ~ bewust~zijn~ ontwikkelen. Experimenteren met het loslaten van grenzen tussen mij-n - zelf en het andere. Essentie beleven door met lef het leven te leven ook als het moeilijk is. Levenskunst, het creëren van een open relatie tussen de wens van de gedachte en de mogelijkheid het waar te maken. Dat is de innerlijke aanjager van de kunstenaar in mij. Daaruit volgt getuigenis van een voortdurende verandering van rol of functie in de actualiteit. Ik ben een zichzelf scheppend en herscheppend gegeven. Met fascinatie voor dit verandervermogen inspireer ik mijn omgeving. In één woord Levenskunst.

Nadenken over de diepere betekenis van alles wat er gebeurt

Opnieuw verbinden met kwetsbaarheid en authenticiteit. Vanuit verbinding overgave aan je hoogste waarden.

leven vanuit je kern en van alles en iedereen de kern, de spirit, herkennen

Ik geloof dat we allen spirituele wezens zijn die hun weg moeten vinden in hun 'mens'zijn. Spiritualiteit is hét middel waardoor wij écht kunnen evolueren in ons hoger bewustzijn.

Spiritualiteit betekent voor mij: Onvoorwaardelijk één zijn - en vooral blijven - met mijn eigen 'innerlijke kosmische bron' die tijdens mijn geboorte zichtbaar en tastbaar is geworden voor anderen en mijzelf. Namelijk het authentieke 'ZIJN' als mens in verbondenheid met alle 'kosmische waarden en wetten' van het UNIVERSUM. Vervolgens deze ultieme innerlijke bron op alle fronten - en onder alle omstandigheden - blijven koesteren en voeden tijdens mijn levensreis in het 'Hier en Nu'.

Ware spiritualiteit is het gelukkig zijn met jezelf, je man, vrouw, kinderen, familie, vrienden, collega's en de wereld om je heen. Oneness Deeksha/Blessing helpt hier heel effectief bij. Hiernaast is het belangrijk je basisbehoeften te hebben vervuld. Op dat moment ben je een tevreden mens en kan ook de innerlijke groei versnellen.

mijn levensadder , mijn bloed wortels , mijn ' ik ' en lotbestemming

Je zelf ontwikkelen naar je ware aard en dat is in verbinding met alles en iedereen.

spiritualiteit is het leven

Spiritualiteit is de basis van het zijn, het al wat is. Door spiritueel bezig te zijn voel je sterker in je schoenen staan en het biedt verhelderend inzicht en rust, Je komt los van de haastige maatschappij.

We zijn allemaal verbonden vanuit ons diepste zijn, met elkaar en met de omgeving. In het hier en nu is alles zoals het moet zijn, zonder oordeel van goed of fout. Als we ons open stellen zal de weg zich voor ons ontvouwen en vanuit vertrouwen moeten we ons leiderschap nemen en die weg volgen.

Spiritualiteit is mijn leven. Het is zo'n onderdeel van mijn leven, zo geïntegreerd in mijn leven dat ik het alleen maar kan leven. Bezig zijn met spiritualiteit heeft mij verrijkt, verdiept en levend gemaakt. Die ervaring wil ik delen met anderen.

Voor mij betekent spiritualiteit aandacht hebben voor jezelf en bij je eigen kerninformatie komen. Los van overtuigingen en oordelen je laten leiden door je hart.

Verbondenheid met het hier en nu

Volledig en voluit Leven in Verbinding in Hier en NU. Onderweg zijn - Bewustzijnsontwikkeling bevorderen- Groeien Vertrouwen - Intuïtieve ontwikkeling inzetten - Horizon verbreden Goed geaard zijn + Geestelijk-spiritueel durven Reizen Waarachtig jezelf Zijn.

Het grote geheel zien en uitdrukken op alle nivo's

Spiritualiteit is voor mij als eten en drinken. Ik sta er mee op en ga er mee naar bed.

's morgens wakker worden in een vrouwenlichaam en weten o.k. ik ben hier weer dus ik ga ervaren,creeeren en genieten van een leven in een vrouwenlichaam op moeder aarde.

Contact maken met mijn eigen essentie zodat ik elke dag vreugdevol kan beleven. Ook bij mij is dit een proces dat gaat met vallen en opstaan.

Spiritualiteit betekend voor mij de inzichten en lessen die ik mag ontvangen in contact met het universum.

Beseffen dat we mogen teruggroeien naar wat we in de kern vanuit zuiverheid zelf zijn.

Bewust leven, voelen, communiceren.

Spiritualiteit betekend voor mij, al het moois in jezelf ontdekken doormiddel van groei en bewustwording in jezelf en dat delen met de rest van de wereld. Van binnen naar buiten leren stralen en op die manier in staat zijn vanuit jouw eigen bron te creeeren wat je wilt. Spiritualiteit voelt als een staat van zijn waarin veel mogelijk is en je leert verder te kijken dan toeval en alles wat is. Spiritualiteit geeft ruimte, laat werkelijke vrijheid toe en laat je beseffen dat geluk in alles om je heen is, als je het durft te ervaren. Legt de nadruk op ieder mens als eigen waardevolle individu vol met kwaliteiten waar de wereld op wacht.

Jezelf bewust te open voor alles wat verbonden staat in het leven. Het goede en ook het kwade in evenwicht brengen.

mijn leven zinvol leven

Bewustwording

met beide

Zelfontwikkeling, ontplooing, bewustwording, eenwording. Spitutualiteit komt tot uitdrukking in de manier waarop je anderen tegemoet treed

Verbinding met anderen en daarbij oog hebben voor de unieke talenten en altijd aanwezige vonk van kracht en liefde

Bewust leven

Vat het vooral op in de religieuze zin

een oneindige ontdekkingstocht met een enorme aantrekkingskracht

De naam van mijn website zegt het eigenlijk al: Oprecht en Rechtop. Door eerlijk naar mijzelf te zijn ontdek ik wat ik nodig heb en wat ik wil ontwikkelen. Het aanreiken van ontwikkelingsmogelijkheden aan de medemens is het doorgeven van wat ik heb mogen leren. Vanuit dit gezichtsveld kan ik beter mijn taak en plaats in de wereld vervullen. Plezier, effectiviteit, affectie, creativiteit en respect nemen een centrale plaats in.

veel, van Qigong naar Buddha, naar Dao naar Landmark education, naar TCM, naar geven zonder voorwaarden, dankbaar, vertrouwen, niet opgeven, loslaten, open

bewustzijnsontwikkeling en innerlijke groei

Ik ben de eerste priesteres van Avalon in Nederland. Ik heb deze opleiding in Engeland gedaan om tegenover mijn dagelijks zakelijke leven, iets spiritueels te ontdekken en die kant van mij zelf te ontwikkelen. Net als iedereen zoek ik een weg om mezelf tot uitdrukking te brengen. Het intrinsieke, mijn unieke zelf, het goddelijke en de sublieme delen van mijzelf. Ik streef naar het goede, maar ik omarm ook mijn schaduwkanten. Ik heb het Licht lief maar respecteer ook de duisternis. Ik eer mijn voorouders en de oude tradities van zowel de Europese als de Aziatische kant. Ik bestudeer de mysteriëen van het goddelijke via de aspecten/ facetten die in mijzelf aanwezig zijn.

De zoektocht van elk mens die het gezochte niet laat vinden omdat we het zelf ZIJN. De mens als deel van AL WAT IS.

Spiritualiteit betekent voor mij het congruent leven met mijn authentieke IK en daarbij in vrede zijn met alles en iedereen om mij heen.

Eén zijn met alles, de verbondenheid voelen en weergaloos verlangen naar een mens- en milieuvriendelijke wereld. Vertrouwen in God's genade en toorn. Het leven is meer dan succes! Geluk is het kunnen doen en samen doen, het verlost worden van de bijproducten die het ego je bracht.

Voor mij betekent spiritualiteit dat je je gevoel en rationaliteit in balans is. Deze maatschappij is gericht op prestaties en rationele processen. Een mens in naar mijn idee veel meer dan dat. Wanneer ik vanuit mijn gevoel werk, heb ik energie, motivatie, passie en spontaniteit. En dat is niet tastbaar, maar wel enorm belangrijk omdat ik vanuit mijn wezen voel dat ik de goede weg bewandel.

Spiritualiteit is voor mij is heel normaals: je hebt een draadje naar de aarde en een draadje naar de hemel. Heb je beide op orde, dan ben je een complete mens.

Met een open blik in de situatie stappen zonder voorgenomen vast plan, en bereid zijn iedere keer weer mijn instrumentarium bij te stellen als de situatie dat vraagt (het moment van nu is niet meer dan een stapje in het hele proces)

Komen tot de essentie van je Zijn. Leven vanuit de Bron die je altijd al bent en Ondefinieerbaar Is. Leven vanuit je Hart waar consepten, aannames en ideëen als wolkjes voorbij drijven in helder blauwe lucht. Zien dat de maan(alles wat waarneembaar is, ) enkel een reflectie van het stralende is, dat je bent en niet kan waarnemen. Innerlijk weten dat de "Tao die genoemd kan worden niet de eeuwige Tao is"

Het leven ervaren vanuit je diepste bewustzijn en vanuit die ervaring leven. Ervaren dat je deel uitmaakt van een groter geheel en daarnaar leven. Leven in het hier en nu. Dat brengt bezieling in mijn leven.

Het is voor mij het leven en handelen vanuit mijn hart. Het ontwikkelen van mezelf met spiritualiteit als het ware als een extra zintuig

leven wie je werkelijk bent

 

Je waarheid leven

 

 

 

Read more…

10 tips voor spiritueel ondernemen

In de interviews die ik gegeven heb komt vaak de vraag voor: Kun je enkele tips geven aan ondernemers om spiritueel te ondernemen? Dat illustreert hoe veel mensen op zoek zijn naar een nieuw trucje om gelukkiger en succesvoller te zijn. Spiritualiteit is echter geen trucje. Spiritualiteit echt omarmen betekent heel hard werken aan jezelf. Natuurlijk ga je je dan wel op een bepaalde manier gedragen. Enkele belangrijke aspecten daaruit zal ik hier noemen:

1. Ken jezelf

Je bent niet wat je omgeving vindt. Je bent ook niet je lichaam, je emoties of je gedachten. Je Hogere Zelf is de kern van wie je bent. Het kent geen tijd en ruimte en leeft in eenheid en verbondenheid met alles en iedereen in het universum. Je Hogere Zelf heeft in dit leven een lichaam, emoties en gedachten met als doel bepaalde ervaringen op te doen. Elk aspect van jou (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel) heeft zijn eigen functie in het geheel en verdient evenveel aandacht. Bij veel mensen zijn delen onderbelicht, waardoor zij uit balans zijn. Door jezelf te leren kennen en alle aspecten aandacht te geven kom je weer in balans. 

Alles is energie en energieën met dezelfde trilling trekken elkaar aan. Jouw energie trekt daarom bepaalde mensen en situaties aan. Die zijn daarom een weerspiegeling van wie jij bent. Vooral als iets je raakt betekent het wat voor je.
Wil je jezelf leren kennen, vraag je dan in elke situatie af:
- Wat voel ik?
- Waarom ervaar ik dat zo?
- Wat betekent het voor mij?
- Wat kan ik hiermee doen?

2. Bepaal je Succeskompas

Weet jij wie je bent? Wat is je levensdoel? Wat zijn je talenten? Wat zijn jouw kernwaarden? en wat is je Missie? Samen vormen ze je Succeskompas, beschrijven ze wie jij in essentie bent en geven ze richting aan alle keuzes waar je voor komt te staan in je leven en werk.
Je Succeskompas volgen resulteert in: Zingeving, bezieling, inspiratie, passie, energie, flow, synchroniciteit en een goed gevoel.
Je Succeskompas niet volgen resulteert in: Verveling, energieverlies, onverschilligheid, apathie, lusteloosheid en weerstand.
Een organisatie, team of samenwerkingsverband heeft ook een Succeskompas. Door hiervan het Succeskompas te bepalen vind je vanzelf wat de deelnemers werkelijk verbindt en wat richtinggevend is voor de keuzes die moeten worden gemaakt.
Ondernemingen die zich bewust zijn van hun Succeskompas en die hier ook naar handelen zijn duurzaam succesvol. Het is er prettig werken en mee samenwerken.
Ken jij het Succeskompas van jezelf en jouw organisatie?

De basis van het Succeskompas is je Doel. Hoe kun je verwachten dat je krijgt wat je wilt als je geen doel voor ogen hebt. Door je doelen op te schrijven veranker je ze in je aandacht en daarmee versterk je de energieën die helpen deze doelen te realiseren. Heb jij een helder doel voor ogen? Wat zijn jouw doelen voor korte (3mnd), middelange (1jr) en lange termijn (5jr)?

3. Ben jezelf

Weet je wie je bent en welke richting je Succeskompas op wijst, dan is je volgende uitdaging om dat ook werkelijk te Zijn en te kiezen voor je authentieke zelf in plaats van je ego. Je ego is een beeld dat je van jezelf hebt, je maatschappelijke masker en de rollen die je speelt. Het ego is gevoelig voor invloeden van mensen en situaties buiten zichzelf. Het streeft naar goedkeuring door anderen en wil macht en controle uitoefenen. Vaak gaat het een eigen leven leiden en raak je ver verwijderd van je authentieke zelf.
Jezelf zijn is vaak eng, het betekent dat je je onafhankelijk maakt van de goedkeuring door anderen. Je laat de controle los. Wat je doet laat je niet meer bepalen door je omgeving, maar door de inspiratie vanuit jezelf. Hoe meer je dit doet, hoe groter je vertrouwen wordt en hoe makkelijker en succesvoller je zo zal zijn.
Waar vind jij het loslaten van de controle nog eng? Waarom?

4. Afstemmen op je Zelf

We worden in onze samenleving continu belaagd door onze omgeving, die om onze aandacht vraagt. Media, collega's, vrienden en familie doen ons geloven dat we dit of dat moeten doen of hebben om gelukkig te worden. Dat trekt al onze aandacht naar de omgeving. Door die eenzijdige gerichtheid zijn we niet meer in balans; we verliezen het contact met ons echte Zelf. Die balans kunnen we herstellen door o.a.
- Leven in het NU
De toekomst en het verleden spelen zich af in onze gedachten. Het NU kun je niet bedenken, maar alleen ervaren. Je Zelf kun je ook alleen ervaren. Je kunt dus alleen afgestemd zijn op je Zelf als je in het NU bent. Leef in het NU, geef je volledige aandacht aan waar je nu mee bezig bent en maak alleen een uitstapje naar de toekomst als dat praktisch is, bijvoorbeeld om iets te plannen.
- Stilte
Signalen van je Zelf zijn heel subtiel, je Zelf fluistert. Als je je aandacht laat absorberen door alles wat om je heen gebeurt, kun je die bron niet ‘horen’. Zet om te beginnen eens de radio en tv uit. Mensen die periodiek stiltes tussen hun werkzaamheden inlassen blijken creatiever en productiever te zijn!
- Harmonie
De verbinding met je Zelf is gebaat bij harmonie. Streef naar harmonie met alles om je heen. Vermijd alles (en ook iedereen) wat afbreuk doet aan deze harmonie en zorgt voor schommeling in je stemming, intenties, gedachten en gezondheid.
Andere keuzes die je kunnen helpen zijn: meditatie, yoga, contact met de natuur en een gezonde levensstijl.
Wanneer was jij helemaal (all)een met je Zelf?

5. Gebruik je intuïtie en gevoel

Je intuïtie is een goede raadgever. Het geeft je signalen om de juiste keuzes te maken. Die signalen kun je op verschillende manieren gewaar worden bijvoorbeeld in de vorm van gedachten, gevoelens, beelden of stemmen. Wie heeft er niet eens meegemaakt dat hij achteraf dacht: Ik had al zo'n gevoel dat het zo zou lopen.
Net als spieren in je lijf kun je je intuïtie trainen, waardoor je de verschillende signalen leert onderscheiden en daarop meer kunt gaan vertrouwen.
Je gevoel geeft ook feedback over wat een situatie voor jou betekent. Of je weerstand biedt aan je verlangens of die juist toelaat. Voel dit heel bewust en laat het dan los. De energie van ervaringen die niet bewust worden gevoeld en doorleefd blijft in je vastzitten en trekt vanzelf weer soortgelijke ervaringen aan.
Voor je Hoger Zelf gaat het hele leven over voelen en is de rest onbelangrijk. Je Hoger Zelf leert en groeit door te voelen.
Een mooie kreet is daarom: Volg je hart, gebruik je hoofd
Wanneer had jij een voorgevoel dat achteraf juist bleek te zijn? Heb je dat toen gevolgd? Kun jij onder woorden brengen wat je nu voelt? Wat betekent dat voor je?

6. Wees dienstbaar

Wat je geeft zul je ontvangen. Niet wat je fysiek geeft, maar vooral de intentie erachter is bepalend voor de energie van het geven. En die komt vroeg of laat weer bij je terug. In de kern zit ons universum zo in elkaar. Anderen dienen is een mooie manier van geven. Het betekent dat wat je doet de ander helpt en nuttig is. Als je daarbij gebruikmaakt van jouw kwaliteiten, capaciteiten en talenten, dan sta je in je kracht. En door jouw kracht en talenten aan te wenden om anderen te dienen, breng je verbinding tot stand en dien je uiteindelijk ook jezelf.
Weet jij als ondernemer wat de werkelijke behoeften van je klanten zijn? Wanneer heb je daar het laatst naar gevraagd?

7. Aandacht geven aan wat je wil

Wat je aandacht geeft dat groeit. Richt daarom je aandacht exclusief op wat je wilt. Aandacht geven doen we met wat we denken, wat we zeggen en wat we doen.
Denk daarom alleen positief, want ook wat je negatieve aandacht geeft dat groeit. Denk vooral wat je verlangt, zeg wat je denkt en doe wat je zegt.
Bedoel jij altijd 'ja' als je het zegt? En doe je dat dan ook altijd? Waarom niet?

8. Samenwerken

We zijn niet alleen op de wereld. Op het niveau van ons Hogere Zelf zijn we zelfs allemaal met elkaar verbonden. Samenwerken en verbinden is daarom heel natuurlijk gedrag. Ons ego wil ons doen geloven dat we afgescheiden zijn en ons alleen op ons eigen belang moeten richten. Om tot verbinding en samenwerking te komen dienen we in onze communicatie dieper te gaan dan het ego-niveau met haar stellingen, meningen, posities en strategieën. Dit doen we door de onderliggende gevoelens, behoeften, intenties en motivaties bespreekbaar te maken. Dat kun je bevorderen door de juiste feedback in gesprekken te geven: houd alles bij jezelf, neem objectief waar, geef aan wat voor gevoel dit bij je oproept, wat je behoefte is en verwoordt tenslotte je verzoek.
Eerlijk communiceren over je gevoelens en behoeften, open zijn over je twijfels en angsten en de fouten die je maakt toegeven noemen we meestal kwetsbaar opstellen. Het is kwetsbaar vanuit het perspectief van het ego, dat alles onder controle wil houden en bang is om zijn positie te verliezen. Handelend vanuit je authentieke zelf is een kwetsbare opstelling geen probleem maar natuurlijk gedrag. Het getuigt van kracht. Je komt oprecht, authentiek en menselijk over en roept datzelfde gedrag bij anderen op.
Ben jij altijd eerlijk over je intenties? Wanneer heb jij je voor het laatst kwetsbaar opgesteld?

9. Niet (ver)oordelen

Oordelen is mensen en zaken bestempelen als goed en slecht, dingen classificeren en analyseren. Voortdurend oordelen veroorzaakt veel onrust in je innerlijke dialoog. Het leidt je aandacht af van wat je werkelijk wilt. Zo geef je onnodig aandacht en energie weg.
Iedereen op jouw pad is een reflectie van wie jij bent, dus elk oordeel hierover is een oordeel over jezelf. Daarnaast volgt iedereen zijn eigen pad, dus hoe kun je nu beoordelen of wat die ander doet goed of slecht is voor hem?
Niet oordelen betekent niet dat je alles maar goed moet vinden. Het betekent alleen dat je alles zijn eigen waarde laat hebben. Je haalt waarnemen en oordelen uit elkaar en kiest vervolgens wat je met je waarneming wilt doen. Niet oordelen is dus zeker niet hetzelfde als geen keuzes maken.
Wie is heel anders dan jijzelf? Wat kun je daar van leren?

10. Volg de stroom

Het leven is als een stroom. Bied je hier weerstand tegen, dan kost dat veel energie en je komt er niet ver mee. Probeer daarom de stroom te volgen en wees hierin flexibel. Een rivier probeert ook niet door een steen heen te stromen, maar gaat er flexibel omheen. Volg je de stroom, dan lijkt alles als vanzelf te gebeuren en ervaar je synchroniciteit. Dit uit zich in toevallige ontmoetingen, dingen die op wonderbaarlijke wijze samenvallen, informatie die komt wanneer die nét nodig is, het gevoel dat alles precies klopt, dat alles zo heeft moeten zijn. Handel je volgens bovenstaande punten, dan is dat een goede basis om jouw stroom te vinden.
Wat stroomt en wel en niet in jouw leven?

En tenslotte nog één extra tip:

11. Geniet
Spreek niet met jezelf af dat je pas kan genieten als je die order binnen hebt of nog erger, pas als je met pensioen bent. Maak jezelf niet ongelukkig met wat er (nog) niet is. Wees dankbaar voor wat je al hebt en geniet van de kleine dingen, een kop heerlijk geurende koffie, een fijn gesprek met je klant, de lach op het gezicht van je collega.
Waar ben jij dankbaar voor? Kun je daarvan genieten?

veel succes!

Theo Buijsrogge

(Dit is een beknopte weergave van enkele inzichten uit mijn boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Daarin vind je nog veel meer inzichten, voorbeelden en praktische toepassingen om duurzaam succesvol te zijn)

Read more…
 
Nieuws van Spiritueel Ondernemers Netwerk (2016-2)                                18 april 2016

Spiritueel Ondernemers Netwerk
Hallo beste mensen,

 

Ik geniet altijd erg van de lente. De zon die lekker warm is en nog niet te heet, de natuur die alles weer vernieuwt en de vogels die fluiten. Ik denk dan vaak aan de uitspraak "Het zingen van de vogels is de poort tot de hemel". Ik wens jou ook veel hemelse ervaringen in de lente.

De vorige netwerkbijeenkomst ging over bewuste creatie en wat we kregen was een onbewuste creatie en dat had een bijzondere wending en leverde voor iedereen een mooi leermoment op. Het verslag geeft een mooie impressie. Wil je de bewuste creatie met Suzanne wat uitgebreider ervaren, kijk dan eens naar het Conscious Creation seminar.)

Ik zie uit naar de volgende netwerkbijeenkomst. Op dinsdag 31 mei is het zover.

Netwerkbijeenkomst 31 mei 2016: Het ritme van verbinding

Afgelopen jaren hebben we uitgebreid de vraag 'Hoe kom ik in contact met mijn eigen weten' onderzocht. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen nog eens. Nu staan de bijeenkomsten in het teken van het in verbinding zijn met anderen.

4554012086?profile=originalRitme ondersteunt het maken van contact met jezelf en met de ander. De volgende bijeenkomst op 31 mei gaan we dit onder leiding van Henri Surquin ervaren. Met behulp van uiteenlopende instrumenten leren en ervaren we om af te stemmen op het ritme in onszelf en het ritme in de ander. Met hoofd, hart en handen geven we expressie aan ons eigen ritme en vinden al snel het gedeelde ritme, het unieke ritme in verbinding met de ander.
We leren deze middag in een natuurlijke staat van verbinding te komen en dit principe toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Ik zie er naar uit. Doe je mee?
Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Symposium Ziel en zakelijkheid

4554025694?profile=originalBent u als bedrijf of persoon voldoende geïnformeerd om in te spelen op de verschillende facetten van de nieuwe samenleving? Tijdens het symposium Ziel en Zakelijkheid inspireren de pionierende sprekers u over de nieuwe pilaren van samenleving 3.0. Zielenzakelijkheid.org nodigt u uit om, samen met een paar van de beste sprekers van Nederland, deel uit te maken van een inspirerende dag, waarbij elk van hen de pilaren van de nieuwe samenleving: People, Planet, Profit, Prophecy, Passion en Promise, door middel van een interessante lezing belichten.

Imca Marina inspireert op unieke wijze de noodzaak van Passion bij het functioneren in de nieuwe samenleving. Remmelt Schuuring, oprichter van de grootste werknemerscoöperatie van Nederland, belicht het verschil tussen oude en nieuwe organisatiestructuren. De lezing van Ad Broere werpt een kritische blik op ons huidige economisch stelsel en de gevolgen daarvan en Annelies Oosterhoff vertelt over de nieuwe waarden en normen die van belang zijn bij het zien en gezien worden in samenleving 3.0. Ook de hedendaagse voeding en onze planeet passeren de revue, onder leiding van Frits van der Blom en Ad Bonis. Dagvoorzitter Peter den Haring, zorgt ervoor dat het geheel op unieke wijze aan mekaar wordt geknoopt.

Het symposium kost €397 (incl. btw) en wordt gehouden op 31 mei 2016 in restaurant Kantien te Utrecht. Bestel tijdig uw kaarten, het aantal plaatsen is beperkt!
Meer info en inschrijven...

TopConsulenten

TopCon-Logo-icon-100x93.png?width=200Topconsulenten.nl biedt een oplossing voor ondernemers om betaald te worden voor telefonische hulp aan klanten. Op de website kunnen ondernemers zich presenteren en aangeven welke middelen zij bieden om klanten te helpen. Een account is gratis.
Meer info en aanmelden...

Nieuwe gesprekken met Michael

michaelsysteem-logo-200x200.gifPeriodiek hebben we een gesprek met spirituele gids Michael, de bron voor ons boek Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid.

Recent bespraken we verschillende onderwerpen die nu op de website www.michaelinzicht.nl zijn gepubliceerd.

Stel zelf een vraag aan Michael... of lees alle antwoorden van spirituele gids Michael over zeer verschillende thema's, ook wat jou nu bezig houdt.

Even kort

  • Het Spiritueel Ondernemers Netwerk is op vele plaatsen te vinden: Eigen website, online community op NING, Groep op LinkedIn, Groep op facebook en op Twitter.
  • Ben je wel lid van de LinkedIn-groep en nog niet van de online community op NING, met nog meer mogelijkheden om jezelf en je activiteiten onder de aandacht te brengen? Meld je dan daar ook even. Dat kan zelfs met je LinkedIn account!
  • Petities en andere bewustzijnsacties: Vergroot het bewustzijn van de samenleving en geef aandacht aan wat je veranderd wilt zien.

Lentegroet,

Theo Buijsrogge

 

 
Read more…
                  Nieuws van Spiritueel Ondernemers Netwerk (2016-2)
14 februari  2016
28y_ods3sa23eubtaY5QX7QE97LHfpjSFx6CYkaEC6j47dyBAFvqc_vx_rRMiw5JipaCGT-lr7RWAKz5FRXvXEB1xmhtCLzAwlpJrYjQM4j7IC-jTipVDQxXXfKIbPtdVaTKdivaADq2p14nFSBvKzrdvw=s0-d-e1-ft#%3Ca%20href=?width=640
Hallo beste mensen,

 

Vandaag is het een mooie dag. Een dag die wereldwijd in het teken van de (romantische) liefde staat. Het is boeiend om te zien hoe die collectieve focus ons beïnvloed. Hoe we proberen juist deze dag speciaal te maken voor onze geliefde terwijl we daar elke dag de gelegenheid toe hebben. En mensen zonder partner worden zich mogelijk extra bewust van het gemis. Het zegt veel over onze overtuigingen en welke realiteit wij voor onszelf creëren.

Het bewust creëren van onze werkelijkheid is ook het onderwerp van onze volgende netwerkbijeenkomst. Inspirator, trainer en ervaringsdeskundige Suzanne Meijroos neemt ons mee om in de flow van bewuste creatie te komen. Het belooft een bijzondere middag te worden. Doe je mee?

Netwerkbijeenkomst 21 maart 2016: In de flow van bewuste creatie

Ergens diep van binnen weten we dat er meer mogelijk moet zijn, dat het niet nodig is om hard te werken, je aan te passen aan zakelijke regels, of plannen SMART te maken.
En ondertussen doe je zo je best......"Zo ging het ook bij mij, tot ik mijn focus ging verleggen en ik in een totaal nieuwe werkelijkheid terecht kwam." zegt Suzanne Meijroos. Uit eigen ervaring van zowel de frustratie, als de creatie, deelt Suzanne Meijroos haar eigen bevindingen en laat ons dat op deze middag ook ervaren.

4554024652?profile=originalHet is mogelijk om bewust te creëren. In een persoonlijke flow te komen en steeds meer informatie en vaardigheden te ontdekken in jezelf. Moeiteloos je werk te doen, en een stroom aan kansen op je pad te ontmoeten. Overvloed, inspiratie en geluk te ervaren in een balans die voor jou perfect is.
Met groots plezier gaan we samen ont-dekken wat er nodig is om midden in deze verbinding te staan. Het is altijd al de bedoeling geweest dat jij je in alle situaties krachtig en gelukkig kan voelen, en jouw spirit in volledige expressie de magische verbinding is met alles wat jou de adem beneemt.

Door de focus te verleggen en juist al onze spirituele kennis en vaardigheden in te zetten kunnen we deze natuurlijke expressie op gang brengen. We zullen contact maken met het eindeloze veld van potentie, het hogere zelf, en de eerste stappen zetten op weg naar moeiteloze en bewust creatie.

Deze middag geeft je de inspiratie jouw volledige authentieke spirituele expressie te delen, en zal je genoeg kennis, ervaring en tips geven om meteen te beginnen met bewuste creatie.

Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Wil je lezen hoe de vorige bijeenkomsten waren, lees dan de verslagen nog eens.

Liefdevolle groet,

Theo Buijsrogge

 

 

Read more…

LIEFDE MEDITATIE

Ga lekker zitten, haal diep adem, ontspan en laat de woorden rustig op je inwerken. Geniet van het gevoel!

Diep in het centrum van mijn wezen is een oneindige bron van liefde.
Ik sta deze liefde nu toe om naar de oppervlakte te stromen.
Het vult mijn hart, mijn lichaam, mijn gedachten,
mijn bewustzijn, mijn wezen zelf en straalt van mij uit in alle richtingen
en komt verveelvoudigd naar mij terug.

Hoe meer liefde ik gebruik en geef, hoe meer ik te geven heb.
De voorraad is oneindig.
Het gebruik van liefde maakt dat ik mij goed voel,
het is een uiting van mijn innerlijke vreugde.

Ik hou van mezelf.
Daarom zorg ik liefdevol voor mijn lichaam.
Liefdevol voed ik het met heilzaam eten en drinken.
Liefdevol verzorg en ik kleed ik het en mijn lichaam reageert liefdevol
met sprankelende gezondheid en energie.

Ik hou van mezelf.
Daarom heb ik een comfortabele woning die aan al mijn behoeften voldoet
en waarin het een plezier is om te vertoeven.
Ik vul de kamers met een vibratie van liefde,
zodat iedereen die hier binnenkomt, mezelf inbegrepen,
deze liefde zal voelen en erdoor gevoed zal worden.

Ik hou van mezelf.
Daarom heb ik werk dat ik waarlijk met plezier doe,
waarbij ik mijn talenten en creatief vermogen gebruik,
waarmee ik een goed inkomen heb,
terwijl ik met en voor mensen werk van wie ik hou
en die van mij houden.

Ik hou van mezelf.
Daarom denk en gedraag ik me op liefdevolle wijze,
want ik weet dat wat ik geef vermenigvuldigd naar mij terugkomt.
Ik trek in mijn wereld alleen liefdevolle mensen aan,
want zij zijn een spiegel voor wat ik ben.

Ik hou van mezelf.
Daarom vergeef ik het verleden en alle voorbije ervaringen.
Ik laat alles volledig los,
want zo ben ik vrij.

Ik hou van mezelf.
Daarom leef ik geheel in het hier en nu,
elk moment als goed ervarend
en wetend dat mijn toekomst schitterend en zeker is,
want ik ben een geliefd kind van het universum
en het universum verzorgt me liefdevol,
nu en voor altijd.

Zo is het.

Louise Hay

Read more…
                   Nieuws van Spiritueel Ondernemers Netwerk (2016-1)
3 januari 2016
Spiritueel Ondernemers Netwerk
Hallo beste mensen,

 

Weer een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe keuzes. Maak er iets moois van.

Ik wens dat je in 2016 helemaal in je ELEMENT zult zijn...

(Klik voor de onderliggende boodschap op onderstaande video/afbeelding, of bekijk het interactieve origineel)

4554020667?profile=original

Netwerkbijeenkomst 18 januari 2016: Stem-verbinding

Afgelopen jaren stonden de bijeenkomsten in het teken van de vraag Hoe maak ik contact met mijn innerlijk weten?. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen nog eens. We richten ons nu op het in verbinding zijn met anderen.

stembevrijding2.jpg?width=150In de volgende bijeenkomst gaan we d.m.v. stembevrijding en -healing ervaren hoe onze stem de verbinding met de ander kan beïnvloeden. We worden hierbij deskundig begeleidt door Jacky Peeters.

Je stem is een zeer krachtig helingsinstrument. En het mooie is: je hebt haar altijd tot je beschikking. Stembevrijding en Stemhealing bieden een weg om jezelf stap voor stap te helen met behulp van klanken en zingen. Zo wordt jouw stem een wegwijzer naar je ziel. Door te luisteren naar je lichaam en je over te geven aan de klanken die komen, is het mogelijk jezelf in alle toonaarden te uiten en al doende blokkades en oude overtuigingen te transformeren.

Wie wel eens samen met of voor anderen gezongen heeft, kan gemerkt hebben dat dit verbindend werkt.  Zingen nodigt uit kwetsbaar en open te zijn, je kunt je niet (meer) verbergen.
Tijdens de bijeenkomst kun je ervaren hoe zingen en klinken jou opent en je met de ander verbindt.
Het eerste deel van de middag kun je proeven aan stembevrijding door het zingen van je naam (en die van de ander), tijdens het tweede deel aan het geven en ontvangen van een (korte) stemhealing. Je kunt dan de verbinding op een diep niveau met elkaar aangaan en voelen. Je voelt deze namelijk in je lichaam en  je hart. Door de overgave van alle betrokkenen ontstaat een gevoel van wederzijds stromen en heling.


Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Hoe een turbulente wereld bijdraagt aan onze transformatie en hoe jij je hierbij vanuit vertrouwen kunt laten bekrachtigen

michaelsysteem-logo-200x200.gif?width=151Periodiek hebben we een gesprek met onze spirituele gids Michael, de bron voor ons boek Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid.

We leven in een turbulente wereld met heftige maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vertrouwen erop dat de stroomversnelling van de transformatie waarvan we deel uitmaken ons sneller helpt naar een verdraagzamer en vrediger wereldsamenleving. Alle zaken die spelen komen naar de oppervlakte en manifesteren zich. Dat helpt om zaken zichtbaarder te maken waardoor we ervoor kunnen kiezen door te pakken naar een leven van universele acceptatie en liefde-volheid. De vraag is hoe je hierbij trouw kunt blijven aan je bewuste zelf, vertrouwen hebben in het transformatie proces en dit vertrouwen ook uitstralen naar je omgeving. Daarom hebben we recent weer dit thema met Michael besproken.Het gesprek staat op www.michaelinzicht.nl.

Daarin lees je over de betekenis die we kunnen geven aan de huidige turbulentie, over het innerlijke ijkpunt waaruit je vertrouwen kunt putten en bij kunt dragen aan de mooie energie die onder meer boven Nederland hangt en meer ...

Stel zelf een vraag aan Michael... of lees alle antwoorden van spirituele gids Michael over bijvoorbeeld twijfels om het juiste pad te volgen, jezelf manifesteren of de juiste werkplek te hebben.

Even kort

  • Een update van ons ledenaantal: 4.488 op NING, 8.051 op LinkedIn, 930 op facebook en 1.835 volgers op Twitter.
  • Ben je wel lid van de LinkedIn-groep en nog niet van de online community op NING, met nog meer mogelijkheden om jezelf en je activiteiten onder de aandacht te brengen? Meld je dan daar ook even. Dat kan zelfs met je LinkedIn account!
  • Petities en andere bewustzijnsacties: Vergroot het bewustzijn van de samenleving en geef aandacht aan wat je veranderd wilt zien.

Succes en warme groet,

Theo Buijsrogge

 

 
Read more…
                   Nieuws van Spiritueel Ondernemers Netwerk (2015-3)
7 augustus 2015
Spiritueel Ondernemers Netwerk
Hallo beste mensen,

 

Het is volop zomer en voor velen ook vakantie. Als ik naar mezelf kijk, dan is dat een mooi moment om alles eens los te laten en in alle vrijheid te reflecteren op het leven. Voordat het zover is heb ik de basis gelegd voor de volgende netwerkbijeenkomst.

Op mijn eerdere verzoek om een bijdrage te leveren kreeg ik een reactie van Monique Dankers. Zij wilde graag iets doen met The Work, waar zij, als ervaren trainer/coach, jarenlange ervaring mee heeft. Daar werd ik meteen erg enthousiast van. The Work van Byron Katie heb ikzelf als heel waardevol en krachtig ervaren, dus ik zie er naar uit. 5 oktober 2015 is het zo ver! Doe je mee?

Netwerkbijeenkomst 5 oktober 2015: The Work van Byron Katie

Afgelopen jaren hebben we uitgebreid de vraag 'Hoe kom ik in contact met mijn eigen weten' onderzocht. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen nog eens. Dit jaar gaan we onderzoeken hoe we vanuit dat eigen weten in verbinding kunnen zijn met anderen.

byron%20katie.jpg?width=163

De volgende bijeenkomst gaan we de krachtige principes van 'The Work van Byron Katie' ervaren.

Monique Dankers is daar heel ervaren in en zal ons daarin begeleiden.


Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Musical ONE

4554022898?profile=originalHet gaat door!

De vorige nieuwsbrief gaf ik aandacht aan de crowdfunding van deze musical. Dat is gelukt, dus het gaat allemaal door. Zie meer op www.ONEdemusical.nl


De Musical
De Musical gaat over de onmogelijke liefde tussen Amon en Mira tijdens de bouw van de grote piramide van Cheops 4000 jaar geleden. Een episch verhaal, modern vorm gegeven met humor, tragedie, prachtige muziek, uniek beleving’s decor… www.ONEdemusical.nl. Kijk en geniet….

ONE staat voor every ONE: meer eenheid, begrip en samenwerking tussen mensen, we zijn tenslotte één.
Deze productie wordt niet geproduceerd en gefinancierd door de welbekende theatermakers van Nederland maar door een heel speciaal team van absolute professionals uit de wereld van TV, Theater, Evenementen en Video Projectie producties. Dit team (een prachtige mix) heeft de ambitie iets unieks en iets bijzonders te maken en presenteren dat nog niet is vertoont. WERKELIJK nog nooit vertoont!

Gratis video cursus en eBook

RogerGielen.jpg?width=151Voor veel ondernemers komt er een moment dat ze het materiële aspect van hun leven op orde hebben en dat het niet alleen meer draait om winst. Zij vragen zich soms af: "Is dit alles?" Heb jij ook wel eens het gevoel dat er meer uit jezelf en het leven valt te halen? Verlang je er naar meer bij te kunnen dragen?

Dan is het tijd om te onderzoeken wat jouw true purpose is. Als jij wil weten wat de sleutel is om jouw true purpose te ontdekken, registreer je dan nu voor de gratis video cursus: How to Discover Your True Purpose die start in september en ontvang direct het gratis eBook: An Entrepreneur's True Purpose. MELD JE NU AAN . . .

Even kort

Zonnige groet,

Theo Buijsrogge

 

 
Read more…
                   Nieuws van Spiritueel Ondernemers Netwerk (2015-2)
5 juni 2015
Spiritueel Ondernemers Netwerk
Hallo beste mensen,

 

De zomer komt eraan. Vandaag is het al een tropische dag. Zou dat een voorbode zijn van een lange warme zomer. Hoe de zomer eruit zal zien kunnen we niet bepalen, wel hoe we daar op reageren. Ik wens je veel inspiratie om bij elk weer het leven van een zonnige kant te zien en ervaren.

Ik ben erg enthousiast over de volgende netwerkbijeenkomst. Arno Ramakers laat ons dan ervaren hoe we vanuit essentie kunnen verbinden met anderen in ons leven en werk. Ik heb jaren terug ooit een avond bijgewoond die werd geleid door Arno. Daar heb ik op treffende wijze het in en uit verbinding zijn ervaren en diverse waardevolle tools geleerd die ik succesvol in mijn coachings toepas. Ik was blij verrast toen hij zich ooit ook bij het Spiritueel Ondernemers Netwerk aansloot en heb me toen al voorgenomen om hem eens op de netwerkbijeenkomst uit te nodigen. Op 6 juli is het zover.

Netwerkbijeenkomst 6 juli 2015: Verbinden vanuit essentie

Afgelopen jaren hebben we uitgebreid de vraag 'Hoe kom ik in contact met mijn eigen weten' onderzocht. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen nog eens. Dit jaar gaan we onderzoeken hoe we vanuit dat eigen weten in verbinding kunnen zijn met anderen.

4554022862?profile=originalDe volgende bijeenkomst op 6 juli gaan we onder leiding van Arno Ramakers dit thema ervaren. Arno zal ons nu laten ervaren dat verbinden gaat over:
-    jezelf volledig inbrengen door tegelijkertijd jezelf volledig weg te cijferen.
-    je schaamteloos te verbinden, ongecensureerd.
-    weten en hanteren van de grenzen in de verbinding.
en dat echte verbinding kan ontstaan als je vergeet wat je weet (maar je wel dient te weten).


Ik zie er naar uit. Doe je mee?
Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Theory U praktijkdag, 24 juni 2015, Utrecht

4554022884?profile=originalTheory-U brengt spiritueel bewustzijn op een praktische en toegankelijke manier naar het bedrijfsleven. Het maakt diepgaande transformatie inzichtelijk en biedt praktische handvaten voor duurzame verandering.
Binnenkort is er een bruisende dag volop kennis- en praktijkvoorbeelden rondom deze moderne veranderaanpak. Tijdens de Theory U Praktijkdag komen theorie en praktijk samen en staat organisatievernieuwing met Theory U centraal. Het zal een boeiende dag vol kennis, leren en ontmoeten worden. Er zijn praktijkcases van o.a. Heineken en middelbare school Het Stormink, interactieve leersessies gericht op specifieke praktijkgerichte thema’s, een marktplein waar organisaties zichzelf presenteren en een feestelijke U-Xperience ter afsluiting.
Meer info en inschrijven...

Musical ONE

4554022898?profile=originalEen goede vriend van mij is al heel lang betrokken bij de productie van Musical ONE en nu is het moment aangebroken dat ze van start zijn gegaan en echte ondersteuning kunnen gebruiken van iedereen die het initiatief een warm hart toedraagt.

De Musical
De Musical gaat over de onmogelijke liefde tussen Amon en Mira tijdens de bouw van de grote piramide van Cheops 4000 jaar geleden. Een episch verhaal, modern vorm gegeven met humor, tragedie, prachtige muziek, uniek beleving’s decor… www.ONEdemusical.nl. Kijk en geniet….

ONE staat voor every ONE: meer eenheid, begrip en samenwerking tussen mensen, we zijn tenslotte één.
Deze productie wordt niet geproduceerd en gefinancierd door de welbekende theatermakers van Nederland maar door een heel speciaal team van absolute professionals uit de wereld van TV, Theater, Evenementen en Video Projectie producties. Dit team (een prachtige mix) heeft de ambitie iets unieks en iets bijzonders te maken en presenteren dat nog niet is vertoont. WERKELIJK nog nooit vertoont!

Dit project wordt mede mogelijk door jouw bijdrage. Niets is leuker dan ergens aan mee werken dat betekenis heeft. Ondersteunen jullie net als ik het team om de mooiste Musical te maken die een gevoel en wens van ons allen vertegenwoordigt? Bouw ook mee aan ONE de musical ...

Spirit4U

4554023269?profile=originalZit je met vragen of twijfels over jouw toekomst? Heb je nood aan duidelijkheid of bevestiging? Bij Spirit4U krijg je raad van mediums, astrologen, tarotisten, helderzienden en spirituele coaches. Ze zijn er voor jou, samen met jou bekijken ze wat je bezighoudt en vinden antwoorden en oplossingen. Een warm en duidelijk gesprek met één van de consulenten geeft je net die extra energie om weer positief verder te gaan op je weg. www.Spirit4U.nl

Het in balans brengen van mannelijke en vrouwelijke energie: de voorbeeldfunctie van Nederland en België en de betekenis van vrouwen(groepen) en zielerollen hierin.

michaelsysteem-logo-200x200.gifPeriodiek hebben we een gesprek met onze spirituele gids Michael, de bron voor ons boek Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid.

Recent bespraken we het huidige transformatieproces dat zal leiden naar een andere manier van leven en omgaan met elkaar en met moeder aarde. Het gaat nog meer leiden naar een levenswijze vanuit het hart en het gaan voor het algemeen belang. Het gesprek lees je op de website: www.michaelinzicht.nl.

Stel zelf een vraag aan Michael... of lees alle antwoorden van spirituele gids Michael over bijvoorbeeld twijfels om het juiste pad te volgen of de juiste werkplek te hebben.

Even kort

Hartgroet,

Theo Buijsrogge

 

 
Read more…

Geef mij een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken - Confucius

Zoek je als Nieuwe Tijdsmens een organisatie of opdrachten die passen bij wie je echt bent?
Zoek je als Nieuwe Tijdsorganisatie gelijksgestemde medewerkers?
Lees dan verder, want Nieuwe Tijdsenergie vraagt om een andere aanpak!

Kenmerken van de Nieuwe Tijd
De energie van de 'Nieuwe Tijd' is verankerd in integriteit ofwel heelheid. Vanuit heelheid naar de mens kijkend spelen niet alleen fysieke en intelllectuele kwaliteiten een rol, maar ook de emotionele en spirituele dimensies. Anders gezegd, IQ (intelligentie), FQ (fysieke intelligentie), EQ (emotionele intelligentie) en SQ (spirituele intelligentie) van een mens verdienen allemaal aandacht en dienen in balans te zijn. Dit resulteert in de waardering van gevoel en intuïtie, naast cognitieve vaardigheden.
Voor elk mens heeft het leven een andere betekenis, zijn er andere dingen die het leven zinvol maken, die hem energie geven, die zijn passie aanwakkeren. Anders gezegd iedereen heeft een ander levensdoel. Daarnaast heeft iedereen bij zijn geboorte specifieke kwaliteiten en talenten meegekregen. Werken met die talenten geeft energie. Andere dingen kosten energie. Tenslotte handelt iedereen vanuit bepaalde waarden. Alleen door dit te onderkennen en de complete mens te zien kunnen mensen voor een organisaties optimaal worden ingezet en een maximale bijdrage leveren. Het betekent respect voor elkaar en elkaars unieke kwaliteiten, maar ook voor onze omgeving. Mens en planeet worden dan niet "gebruikt", maar de unieke kwaliteiten worden ingezet om meerwaarde voor elkaar te creëeren. Iedereen vanuit de verantwoordelijkheid van zijn eigen rol hierin. Het betekent open en respectvolle samenwerking en het benutten van de potentie van het individu en met elkaar samen te werken aan een doel.
Dit wijkt in veel opzichten af van de gangbare manier van organiseren, waarbij de nadruk ligt op "shareholdervalue" en korte termijn winstmaximalisatie (profit) in plaats van lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders (people, planet, profit). Personeel wordt gezien als vervangbaar "kapitaal" in plaats van mensen met individuele kwaliteiten die door bundeling van de juiste talenten grootse prestaties kunnen leveren. Traditionele organisaties hebben veel controlemechanismen, gebaseerd op angst, die de potentie van mensen inperkt en negeert.
Werken met nieuwe tijdsenergie betekent dat medewerkers in hun werk zichzelf kunnen zijn, het beste uit zichzelf kunnen halen en daardoor optimaal presteren voor zichzelf en hun organisatie. Dit zal zich uiteindelijk altijd vertalen in een positief effect op de toegevoegde waarde die een organisatie levert voor al haar stakeholders. Alleen door als mens in de juiste organisatie en op de juiste plek te zitten kan recht worden gedaan aan zowel de persoonlijke- als organisatiedoelstellingen. Dit gaat verder dan het matchen van kennis en ervaring met functie- en competentieprofielen.
Profiel van een Nieuwe Tijdsorganisatie
Een Nieuwe Tijdsorganisatie creëert waarde voor alle stakeholders. Winstmaken is geen doel op zich, maar een voorwaarde voor het voortbestaan van de organisatie. Winst is een indicator voor de mate waarin de organisatie succesvol is in het creëeren van waarde. Medewerkers worden als waardevolle individuen gezien, waarvan de talenten optimaal kunnen worden ingezet om een maximale bijdrage te kunnen leveren aan de persoonlijke- en organisatiedoelstelling. Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid en worden hiertoe in staat gesteld, waardoor controlemechanismen en voorgeschreven procedures tot een minimum kunnen worden beperkt.  Mensen gaan met respect met elkaar en de omgeving om en er is aandacht voor zelfreflectie, zowel op individueel als organisatieniveau. Cognitieve en gevoelsmatige zaken worden hierbij in balans gewaardeerd. Zo ontstaat een besef van eenheid, wordt iedereen een schakel in het succes van het geheel en worden persoonlijk- en organisatiesucces verbonden.
De organisatie omarmt principes zoals o.a. "Servant Leadership" (meer info: pagina Leiderschap), "Schitterend organiseren", "Rijnlands Organiseren" en "Slow Management" (meer info: pagina Spiritueel organiseren), en past deze bewust of onbewust toe.
Profiel van de Nieuwe Tijds(interim)manager of zelfstandig ondernemer
Deze persoon is door persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie gegroeid in bewustzijn. Hij/zij is zichzelf en werkt onafhankelijk, vanuit zijn/haar talenten en waarden en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid. Hij/zij is zich bewust van het belang van zowel cognitieve vaardigheden als gevoelsmatige zaken en kan beiden in balans met elkaar inzetten. Hij/zij respecteert de individuele kwaliteiten van anderen mensen en is in organisaties gefocust op werkelijke samenwerking met waardecreatie voor iedereen als doel. Zelfreflectie voedt hun voortdurende persoonlijke groei.
Veel mensen die door persoonlijke ontwikkeling gegroeid zijn in (zelf)bewustzijn besluiten niet meer in dienst van een organisatie te werken, maar als zelfstandige. Dit geeft de optimale vrijheid om invulling te geven aan je talenten en passie op de manier die bij jou past.
Succesvolle keuzes maken in de Nieuwe Tijd
Voor het optimaal en succesvol functioneren in het werk en het verbinden van mensen en organisaties is niet alleen de inhoud van je traditionele CV bepalend. Nadrukkelijk moet worden gekeken naar wie je in essentie bent, wat je levensdoel is, welke talenten je hebt en welke waarden voor jou belangrijk zijn bij invulling van leven en werk. Je persoonlijke missie tenslotte geeft aan hoe je met deze elementen invulling geeft aan jouw leven en werk. Het vormt samen je kompas, waarmee je een succesvolle koers uit kan zetten. Daarom noemen we dat je Succeskompas, zoals beschreven in het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. (Meer hierover op www.succeskompas.nl.)
Het Succeskompas vormt de kern van je spirituele CV. Waar je traditionele CV erg gericht is op het verleden, is je Spirituele CV ook vooral toekomstgericht.
Om je te ondersteunen bij het expliciet maken van jouw Succeskompas en het vastleggen hiervan in een Spiritueel CV is een handleiding gemaakt. Dit ondersteunt je om vanuit je essentie richting te geven aan je werk.
Lees verder meer over deze handleidingen en hoe je ze kunt ontvangen.

Vinden van werk dat past bij wie je echt bent
Heb je als Nieuwe Tijds(interim)manager het gevoel dat je je huidige organisatie ontgroeid bent en zoek je een passender omgeving of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je als zelfstandig ondernemer invulling geven aan wie je echt bent? 
Werk vinden dat past bij wie je echt bent begint met het kennen van jezelf en van hieruit richting geven aan je keuzes. Het boek Succeskompas en de bijbehorende handleiding kunnen je hierbij helpen. Naar Boeken en handleidingen...

Daarnaast leert de ervaring dat het niet voor iedereen even makkelijk is zichzelf objectief te bekijken, laat staan de onderliggende essentie te zien. Je Succeskompas wordt dan vaak in te algemene termen verwoord, waardoor je onderscheidende kwaliteiten onvoldoende tot zijn recht komen en het te weinig richtinggevend is. Het is dan waardevol je te laten adviseren of coachen bij het proces om echt door te dringen tot de essentie en het Succeskompas werkelijk richtinggevend te maken.  Daarbij kan ook aandacht gegeven worden aan het toepassen van het Succeskompas in de praktijk. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Heb je een goed inzicht wie je zelf bent, wat jouw Succeskompas is, dan kun je op zoek naar de baan die past bij wie je echt bent. Er zijn vele intermediairs die bemiddelen tussen mensen en organisaties bij het invullen van vacatures. De meesten kijken echter niet verder dan de match tussen CV (wie je was) en functieprofiel. Door jouw Succeskompas op een passende manier in je CV te verwoorden zorg je er zelf dat de aandacht wordt gericht op wie je wil zijn i.p.v. wie je was.

Ben je zelfstandig ondernemer (of wil dat worden)?
Als zelfstandige is het extra belangrijk om je bewust te zijn van je essentie, dit expliciet te maken en van hieruit je koers te bepalen. Het is niet alleen belangrijk om je te helpen te focussen op de juiste opdrachten en het aantrekken hiervan. Het helpt je ook je duidelijk te onderscheiden in de sterk groeiende groep van zelfstandigen, waardoor opdrachtgevers jouw kunnen gaan vinden in plaats van te concurreren met vele vergelijkbare anderen. Het gebruiken van de handleiding helpt je hierbij op weg.  

Ook hier geldt dat het niet voor iedereen even makkelijk is zichzelf objectief te bekijken, laat staan de onderliggende essentie te zien. Je Succeskompas wordt dan vaak in te algemene termen verwoord, waardoor je onderscheidende kwaliteiten onvoldoende tot zijn recht komen en het te weinig richtinggevend is. Het is dan waardevol je te laten adviseren of coachen bij het proces om echt door te dringen tot de essentie en het Succeskompas werkelijk richtinggevend te maken. Daarbij kan ook aandacht gegeven worden aan het toepassen van het Succeskompas in de praktijk. Daarnaast komen er als startende zelfstandig ondernemer diverse praktische vragen op je af. Wil je begeleiding bij de sprong naar zelfstandig ondernemer , de uitwerking van je Succeskompas zodat het echt richtinggevend en onderscheidend is en/of de praktische toepassing hiervan? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Boeken en handleidingen

succeskompas-boekkaft Het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk beschrijft op een heldere manier de essentie van je bestaan, hoe dit werkt en wat je er in de praktijk mee kunt doen, welke evolutie mensen en organisaties doormaken en hoe met deze inzichten richting kan worden gegeven aan duurzaam succes voor mensen en organisaties.

Het boek bevat de codes voor het gratis downloaden van handleidingen
Koop het boek nu (voor € 20) bij: managementboek.nl of een persoonlijk exemplaar van de auteur.

Meer informatie: www.succeskompas.nl
Enkele reacties op het boek:
'indrukwekkend, praktisch, helder, legt verbanden, laat essentie van keuzes zien, reikt inzichten aan, getuigt van wijsheid, een aanrader!'
'Een boek dat veel andere boeken overbodig maakt omdat het zo helder de essentie weergeeft van 'persoonlijk leiderschap' in werk en leven'
meer reacties...
 
handleiding persoonlijk Succeskompas 'Handleiding voor het opstellen van je persoonlijke Succeskompas
Richting geven aan je leven en werk'

Handleiding met reflectievragen, oefeniningen, instructies en voorbeelden om je eigen doel, talenten, waarden en missie vast te stellen, gebaseerd op het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk

Downloaden
 

Enkele reacties op de handleidingen van mensen die er mee aan de slag gingen:

"Het opstellen van de spirituele CV heeft mijn ogen geopend en tevens de motivatie gegeven om nu de stap te maken hiermee door te gaan. De handleiding is goed duidelijk opgesteld en "verplicht" je diep in jezelf te kijken en naar boven te halen wat je echt wilt (en wat je eigenlijk al heel lang weet)."

"Ik wil je alvast hartelijk bedanken voor het sturen van de format van het spiritueel CV en de bijbehorende handleiding. Het invullen ervan heeft al zijn werk gedaan :-), het maakt me meer bewust en brengt me dichter bij mijn kern."

"Dank voor de handleiding. Was zeker erg handig! Niet alleen voor het spiritueel cv maar ook om te beschrijven waar ik als zelfstandige voor sta (tbv mijn website)" 

"Mijn reguliere CV heb ik aangepast doordat ik geïnspireerd werd door het schrijven van de spirituele CV".

"Ik vond het erg leuk om de spirituele CV te maken. het helpt enorm om focus aan te brengen en vraagt om interessant zelfonderzoek. De handleiding was erg duidelijk en bruikbaar. Ik heb er veel aan gehad."

"Ik vind je handleiding erg goed in elkaar zitten. Lekker duidelijk, puur de essentie en handige modellen die hulp bieden."

"Bedankt voor je handleiding voor het spirituele cv. Mooie opstelling en dit ben ik nog nooit tegengekomen!"

"Ik vond het een heel mooi proces om door te gaan. Nu ik dit op papier heb staan voel ik me een stuk steviger en rustiger. Volgens mij echt het effect van het innerlijk kompas. Dankjewel hiervoor."

"In één woord perfect."

"Jouw handleiding heeft mij zeker geholpen om mijn wensen en doelen concreter te maken." 

"Het was inspirerend om mijn spirituele cv te maken. De handleiding kwam hierbij goed van pas. Het is echt een goed hulpmiddel om dingen concreet te maken. "

"Het is mooi om in deze spirituele c.v. alles zo mooi bijeen te zien. Wat je drijft, hoe je dingen ziet, wat er in essentie in jezelf aanwezig is, en wat er aan potentie uit wilt! Dank je wel voor dit proces.."

"Het schrijven van mijn spirituele CV heeft even wat tijd in beslag genomen, maar tijd was juist hetgene wat ik nodig had om voor mezelf duidelijker te krijgen wat ik wil op de arbeidsmarkt en hoe ik mezelf kan presenteren op een manier die bij me past en zowel zakelijk als persoonlijk is!"

"Het samenstellen van dit specifieke CV vergt wat diepgaande introspectie die het verdere verloop van mijn carrière kan bepalen. Deze tip zal zeker helpen om h.e.e.a. te bespoedigen."

"Dank je wel voor het leuke gesprek van zojuist, dat biedt mij weer mogelijkheden voor een volgende stap."Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan vrijblijvend contact op of mail  naar theo@succeskompas.nl.

Read more…
                   Nieuwsflits 2015-1 van Spiritueel Ondernemers Netwerk
6 februari 2015
Spiritueel Ondernemers Netwerk
Hallo beste mensen,

 

We zitten alweer even in 2015. Bracht het vorige jaar veel onbalans aan het licht, het nieuwe jaar is het jaar van balans. Gebruik de energie van het nieuwe jaar ten gunste van je eigen balans en draag zo je steentje bij aan de balans in de wereld.

Vorig jaar hielden we zes netwerkbijeenkomsten, vrijwel zonder uitzondering vol bezet en met mooie reacties. Men vond de inhoud professioneel en vaak vergelijkbaar met workshops die elders honderden euro's kosten. Onze bijeenkomsten waren echter slechts € 20 omdat de begeleiders het altijd gratis deden. Dat voelde niet meer in balans en ik zocht dus naar een nieuwe balans die past bij de ontwikkeling die de bijeenkomsten hebben doorgemaakt. Uitgangspunt blijft wel dat de kosten beperkt blijven. Daarnaast blijft mijn uitgangspunt dat we de bijeenkomsten invullen met leden van het Spiritueel Ondernemers Netwerk. Vaak minder bekend dan landelijke 'goeroes', echter altijd van hoge kwaliteit. De eerstvolgende bijeenkomst komt Joland Setz weer, die de vorige keer enthousiaste reacties opriep. Mocht je zelf eens een bijeenkomst willen invullen laat me dat dan even weten.

Netwerkbijeenkomst 25 februari 2015: De kracht van verbinding

Afgelopen jaren hebben we uitgebreid de vraag 'Hoe kom ik in contact met mijn eigen weten' onderzocht. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen nog eens. Dit jaar gaan we onderzoeken hoe we vanuit dat eigen weten in verbinding kunnen zijn met anderen.

4554022862?profile=originalDe volgende bijeenkomst op 25 februari belooft weer bijzondere ervaringen. Onder leiding van Jolanda Setz gaan we eerst onze eigen kracht, ons eigen 'weten' weer opzoeken en herkennen in een reis door onszelf en de kosmos en daarna in deze kracht een aardse wandeling maken naar en door het Labyrint. Daarna weten we onze plek in het geheel op intuïtieve wijze en vanuit daar gaan we de verbinding met de ander aan. Deze middag belooft een prachtige reis te worden om je levenspad weer in verbinding met jezelf, je bron van vitaliteit en je medemens te vervolgen. 

Enkele reacties van deelnemers over haar vorige optreden in de SON-bijeenkomst:
" Ik heb antwoord gekregen op vragen, waar ik al heel lang mee zat te tobben, heerlijk en bevrijdend"
" de diepgang, die ik bereikt heb na deze middag vond ik ongelooflijk, ik wist niet dat ik het in me had."
"Ik kon helemaal bij mezelf blijven bij het delen en niet meegenomen worden in het verhaal van de ander, ik kon in mijn eigen kracht blijven"

Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Organisatie Ontwikkeling met Theory U, 11 februari 2015, Doorn

4554013701?profile=originalHoe zorg je ervoor dat organisaties zich positief ontwikkelen, vernieuwen en innoveren? Dat alle mensen in die organisatie achter de gewenste verandering staan? Dat het geen opgedrongen koers is van het management, maar een optimistisch samenspel van alle spelers in het veld?

In de workshop Organisatie Ontwikkeling met Theory U leer je organisaties begeleiden op een systemische manier. Je leert hoe je meer deuren opent dan die er op het eerste oog aanwezig lijken. Er zijn zoveel oplossingen aanwezig voor complexe problemen, maar om die te vinden is een diepgaande aanpak nodig. De Theory U aanpak is een verfrissende manier waarmee je heel de organisatie meekrijgt bij vernieuwing.

Meer info en inschrijven...

Spirituele Reizen: persoonlijke ontwikkeling en bewustwording

4554023457?profile=originalSpirituele reizen helpen je zelfvertrouwen, inzicht, intuïtie, eigenwaarde, energie, wilskracht, communicatie, passie, balans werk-privé en talenten te vergroten en te verdiepen.

Maandelijks heb je keuze uit vele sprankelende thema’s in Spirituele Reizen: Coaching vakantie, Zen en Tai Chi vakantie, Stilte en Muziek retraite, Anti-stress vakantie en Schrijfretraite. Deze spirituele reizen vinden plaats in Nederland en Spanje, op mooie rustig gelegen locaties waar je kunt genieten van de omgeving en tot rust komt.

Regelmatig vindt het programma ook plaats bij zee, in de natuur om ook uiterlijke avontuur te beleven. Spirituele Reizen is authentiek: het team werkt altijd met de vragen die bij de deelnemers leven. Dat maakt dat onze spirituele reizen dus echt om jouw ‘spirituele reis’ en jouw proces gaan.

Waarom op reis met Spirituele Reizen? Persoonlijk en professioneel; 99% van onze spirituele reizen gaan door; intuïtieve aanpak en resultaatgericht werken; gezellige sfeer, kleine groepen; mooie selectie van locaties; top trainers/coaches en maatwerk

Ga mee op www.spirituelevakantiereizen.nl

Hoe blijf ik bij mezelf met al die onrust in de wereld?

michaelsysteem-logo-200x200.gifPeriodiek hebben we een gesprek met onze spirituele gids Michael, de bron voor ons boek Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid.

Eind vorig jaar vroegen we naar de betekenis van de onrust en het geweld in de wereld. Waarom doen mensen zich dit aan en waarom houdt dit niet op? Als je op deze manier bij de wereld en mensen betrokken bent, hoe kun je hier dan mee omgaan en bij jezelf blijven?

Het antwoord over fundamentalisten, waarom westerse mensen zich willen aansluiten, zieleleeftijden en hoe jij hier allemaal mee om kunt gaan lees je op de website: www.michaelinzicht.nl.

Stel zelf een vraag aan Michael... of lees alle antwoorden van spirituele gids Michael over succesvol zijn in je eigen bedrijf, relaties, energiebelasting en meer...

Even kort

Hartgroet,

Theo Buijsrogge

 

 
Read more…
Nieuwsflits 2014-3 van Spiritueel Ondernemers Netwerk
25 augustus 2014
Spiritueel Ondernemers Netwerk
Hallo beste mensen,

 

De vakantie zit er voor velen weer op. We komen weer in ons normale patroon. Daarbij hoort een nieuwe netwerkbijeenkomst. Ik kijk er vol verwachting naar uit.
De vorige bijeenkomst deden we een Vision Quest die voor velen waardevolle inzichten opleverde. Lees erover in de impressies die deelnemers schreven.

Netwerkbijeenkomst 15 september 2014: Trance reis

Dit jaar besteedden we in de netwerkbijeenkomsten aandacht aan methoden, technieken, hulpmiddelen die je helpen om vanuit de spirituele dimensie antwoord te krijgen op je vraag en bij het maken van keuzes.

We richtten ons al op opstellingen, Theory U, klankschalen, Labyrinth, stembevrijding, meditatie, intuïtief schrijven en Vision Quest. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen nog eens.

4554018073?profile=originalDe volgende bijeenkomst op 15 september belooft weer bijzondere ervaringen. Onder leiding van Jolanda Setz gaan we een trance reis maken. Je maakt de reis vanuit je eigen essentie en onderweg kun je je gidsen uitnodigen. Daar kunnen vragen aan gesteld worden of kan naar geluisterd worden of kan gewoon contact mee gemaakt worden. Een en ander wordt verankerd door aardse oefeningen. Bij goed weer wordt ook gebruik gemaakt van het Labyrint.

 

Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Authentiek leiderschap, hoe doe je dat?

michaelsysteem-logo-200x200.gifPeriodiek hebben we een gesprek met onze spirituele gids Michael, de bron voor ons boek Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid. De laatste tijd besteden we regelmatig aandacht aan leiderschap.

Leidinggevenden worden in toenemende mate geconfronteerd met een steeds sneller veranderende wereld. Medewerkers zijn daarnaast steeds bewuster en hebben meer kennis, waardoor zij sneller merken of de leiders in de organisatie werken vanuit macht of hun kracht. De acceptatie voor macht is afgenomen en waarachtigheid, betrouwbaarheid en oorspronkelijkheid komt hiervoor in de plaats. Dit vraagt van leidinggevenden dat zij vanuit hun eigen authenticiteit een energie uitstralen die medewerkers inspireert en hen beweegt hun doelen te behalen. Leidinggeven vanuit deze innerlijke kracht en manier van Zijn, vraagt allereerst om het antwoord te vinden op de vraag wie jij werkelijk bent en waar jij voor wilt staan. Lees verder hoe je jouw leiderschap op een authentieke manier vorm kunt geven en hierin succesvol kunt zijn: De huidige tijd vraagt om authentiek en verbindend leiderschap. Hoe doe ik dat?

Hoe blijf je trouw aan jezelf en hoe geef je authentiek leiding aan jezelf en anderen? Daarover hadden we een mooi gesprek met Michael. Binnenkort op de site. Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan ben je als eerste op de hoogte als het is geplaatst.

Earth Matters - Terra Libertas

benefiet_earth_matters_9644.jpg?width=180

Op zaterdag 6 september organiseert Earth Matters een benefiet. Na 5 jaar onafhankelijk nieuws is het tijd om de balans op te maken en samen met jullie de volgende stap te zetten.

Voor deze dag hebben ze een mooi en inspirerend programma samengesteld met allerlei binnen- en buitenlandse sprekers, workshops, een markt, meditatie, forumdiscussie en geven ze het startsein voor Terra Libertas: de vrije wereld die we zelf en met elkaar vorm geven en waar de aarde, mensen, vrede, integriteit, gezondheid en vrijheid centraal staan.

Meer informatie en aanmelden...

Even kort

Hartgroet,

Theo Buijsrogge

 

Read more…
Nieuwsflits 2014-2 van Spiritueel Ondernemers Netwerk
29 april 2014
Spiritueel Ondernemers Netwerk
Hallo beste mensen,

 

Het voorjaar is nu echt begonnen. De natuur loopt zelfs een maand voor ter opzichte van vorig jaar. Een maand extra om alles tot bloei te laten komen en te genieten van de zonnige pracht.

Laat jij ook jouw talenten en passie tot bloei komen en geniet je hiervan? beweeg lekker mee met de energie van de natuur en het seizoen. Veel plezier!

In de afgelopen netwerkbijeenkomst zijn onze schrijftalenten tot bloei gekomen. Ik vond het bijzonder om te zien hoe er door de juiste aanpak en begeleiding allemaal pareltjes uit de groep kwamen,

Zomaar één groepsgedicht dat deze middag opleverde:

Ik ervaar deze 1,5 uur als intensief en inspirerend.
Erend aan wat er in ons is en naar buitenkomt, delend met elkaar.
Met elkaar zijn we aan het groeien en komen….
komen we bij de bron?
De bron, het mooiste wat in ons is.
Is dit alles en niets, dat waar ik mij zo over verbaas?
Baas ben jij dat of laat je het over?
Over een uur zullen we het weten

Meer inspiratie over deze bijeenkomst: verslag

Netwerkbijeenkomst 2 juni 2014: Vision Quest

Dit jaar besteedden we in de netwerkbijeenkomsten aandacht aan methoden, technieken, hulpmiddelen die je helpen om vanuit de spirituele dimensie antwoord te krijgen op je vraag en bij het maken van keuzes.

We richtten ons al op opstellingen, Theory U, klankschalen, Labyrinth, stembevrijding, meditatie en intuïtief schrijven. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen nog eens.

4554018073?profile=original2 juni gaan we een Vison Quest ervaren. Een Vision Quest is een van de oudste en meest universele wijze om spirituele begeleiding en je doel te vinden. Een Vision Quest kan een diep inzicht in je (levens)doel geven.

Door stil en ontvankelijk in de natuur te verblijven vindt er een verandering in je bewustzijn plaats. Een Vision Quest geeft een sterke impuls aan de reis van je ziel en roept je op om stem te geven aan je diepste verlangen.
Bart Wiegers en Hermine Schoneveld zullen ons bij deze reis begeleiden.

 

Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Next Level Leadership 2014 met Peter Senge

senge.jpg?width=120 Donderdag 22 mei 2014 is Peter Senge in Nederland voor Next Level Leadership. Hét event voor leiders, coaches, consultants en iedereen die mensen en organisaties of afdelingen in verandering begeleidt. De leiderschapsdag met Peter Senge staat in het teken van de lerende organisatie, nieuwe vormen van leiderschap en duurzame groei.
Peter Senge wéét wat nodig is om diepgaande verandering in gang te zetten, hoe gezamenlijke drijfkracht kan ontstaan en hoe organisaties zich moeten ontwikkelen om groei en succes te bewerkstelligen. En dat gaat hij met jou delen op 22 mei 2014!
Het wordt een fascinerende dag waar de grootste expert van dit moment je laat inzien hoe diepgaande verandering tot stand komt en wat daar voor nodig is.
Lees meer en schrijf je in…

Webinar ‘Verder denken’ met Maarten Zweers

4554019264?profile=original

Maak kennis met een van de meest uitdagende denkers van deze tijd. Maarten Zweers, ingenieur, voormalig zanger, theaterdirecteur én esotericus, is altijd bezig antwoorden te vinden op actuele, individuele en maatschappelijke levensvragen. Tijdens het webinar ‘Verder denken’, georganiseerd door The Optimist op 27 mei, komt Maarten Zweers zelf aan het woord en hebt u de unieke gelegenheid hem vragen te stellen. Hij zal onder meer vertellen waar zijn inspiratie vandaan komt en hoe de wereld zich volgens hem verder ontwikkelt.

(Gratis voor leden van The Optimist, anders € 10,-)
Meer informatie en aanmelden...

Ook interessant: spoedcursus optimisme en het boek 'Gids voor optimisme'.

Even kort

Geniet van het voorjaar en het tot bloei komen van jezelf,
Hartgroet van Theo Buijsrogge

 

 

Read more…

LIEFDE MEDITATIE

Ga lekker zitten, haal diep adem, ontspan en laat de woorden rustig op je inwerken. Geniet van het gevoel!

Diep in het centrum van mijn wezen is een oneindige bron van liefde.
Ik sta deze liefde nu toe om naar de oppervlakte te stromen.
Het vult mijn hart, mijn lichaam, mijn gedachten,
mijn bewustzijn, mijn wezen zelf en straalt van mij uit in alle richtingen
en komt verveelvoudigd naar mij terug.

Hoe meer liefde ik gebruik en geef, hoe meer ik te geven heb.
De voorraad is oneindig.
Het gebruik van liefde maakt dat ik mij goed voel,
het is een uiting van mijn innerlijke vreugde.

Ik hou van mezelf.
Daarom zorg ik liefdevol voor mijn lichaam.
Liefdevol voed ik het met heilzaam eten en drinken.
Liefdevol verzorg en ik kleed ik het en mijn lichaam reageert liefdevol
met sprankelende gezondheid en energie.

Ik hou van mezelf.
Daarom heb ik een comfortabele woning die aan al mijn behoeften voldoet
en waarin het een plezier is om te vertoeven.
Ik vul de kamers met een vibratie van liefde,
zodat iedereen die hier binnenkomt, mezelf inbegrepen,
deze liefde zal voelen en erdoor gevoed zal worden.

Ik hou van mezelf.
Daarom heb ik werk dat ik waarlijk met plezier doe,
waarbij ik mijn talenten en creatief vermogen gebruik,
waarmee ik een goed inkomen heb,
terwijl ik met en voor mensen werk van wie ik hou
en die van mij houden.

Ik hou van mezelf.
Daarom denk en gedraag ik me op liefdevolle wijze,
want ik weet dat wat ik geef vermenigvuldigd naar mij terugkomt.
Ik trek in mijn wereld alleen liefdevolle mensen aan,
want zij zijn een spiegel voor wat ik ben.

Ik hou van mezelf.
Daarom vergeef ik het verleden en alle voorbije ervaringen.
Ik laat alles volledig los,
want zo ben ik vrij.

Ik hou van mezelf.
Daarom leef ik geheel in het hier en nu,
elk moment als goed ervarend
en wetend dat mijn toekomst schitterend en zeker is,
want ik ben een geliefd kind van het universum
en het universum verzorgt me liefdevol,
nu en voor altijd.

Zo is het.

Louise Hay

Read more…
Nieuwsflits 2014-1 van Spiritueel Ondernemers Netwerk
25 februari 2014
Spiritueel Ondernemers Netwerk
Hallo beste mensen,

 

De winter laat het afweten dit jaar en vanzelf laat de natuur zich in haar voorjaarspracht zien. Beweeg jij ook natuurlijk door het leven en pak je op een natuurlijke manier de kansen op je pad om helemaal jezelf te kunnen zijn?

Voor velen van ons is dat best een uitdaging. Belangrijk is dat je goed in contact blijft met je innerlijk weten. In contact zijn met je innerlijk weten staat ook centraal in de netwerkbijeenkomsten. Op 17 februari beleefden we weer een mooie bijeenkomst, waarin de waarde van meditatie centraal stond. Dat leverde weer bijzondere ervaringen op, Lees dat hier in een mooi ervaringsverslag.

Ik verheug me al op de volgende. Geef jezelf ook een voorjaarscadeau en trakteer jezelf op deelname aan de volgende bijeenkomst.

Netwerkbijeenkomst 7 april 2014

Dit jaar besteedden we in de netwerkbijeenkomsten aandacht aan methoden, technieken, hulpmiddelen die je helpen om vanuit de spirituele dimensie antwoord te krijgen op je vraag en bij het maken van keuzes.

We richtten ons al op opstellingen, Theory U, klankschalen, Labyrinth, stembevrijding en meditatie. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen nog eens.

7 april staat in het teken van het schrijven vanuit je innerlijk weten. We gaan dan ervaren hoe creatief schrijven kan helpen om in contact te komen met je innerlijk weten en hoe je dit praktisch in kunt zetten om antwoorden te krijgen op jouw vragen.

Met creatief schrijven krijg je inzicht in wat er in je leeft en wat er in je beweegt. Het is een manier om ongedwongen te schrijven en nieuwe inspiratie op te doen. Van een schrijftalent hoeft geen sprake te zijn. Winny Bos zal ons daarin begeleiden.

 

Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Hoe praat, schrijf of mediteer je met je Essentie of je Hoger Zelf?

Ik ben zelf extra benieuwd naar de nieuwe netwerkbijeenkomst om twee redenen:

Toen ik geïnspireerd werd mijn eerste boek te schrijven kon ik moeilijk op gang komen tot ik de tip kreeg om het niet op de computer te doen, maar handmatig te schrijven. Toen kwam het als vanzelf. Later ging het grotendeels weer via de computer, maar dat startmoment fascineert mij nog steeds. Ik hoop dat op de netwerkbijeenkomst nog eens te ervaren.

De tweede reden heeft met mijn tweede boek te maken, dat ik samen met Christy van den Putten en Philip van der Most schreef over het Michaelsysteem. Michael is een zielegroep, een spirituele gids met een collectief bewustzijn van 1050 Essenties, die het Michaelsysteem hebben overgedragen. We hebben regelmatig een gesprek met Michael, met Christy als channeler, waarbij we een onderwerp verder uitdiepen. De laatste keer ging het over de vraag hoe je je persoonlijkheid en je Essentie kunt synchroniseren. Daarbij kwam schrijven ook nadrukkelijk aan de orde. Lees het hele gesprek hier:

Hoe praat, schrijf of mediteer je met je Essentie of je Hoger Zelf?

Een dag met Otto Scharmer over ‘Leiderschap vanuit uit de Toekomst’

Maandag 24 maart 2014 is Otto Scharmer te gast bij Het Eerste Huis. In een dynamisch programma geeft Scharmer inzichten in leiderschap, economische vooruitgang na de crisis en een allesomvattende manier van denken. Hij roept op deze te transformeren naar effectief leiderschap door te werken vanuit de toekomst. Deze werkvorm vergt een nieuw bewustzijn waarbij kijken en luisteren centraal staan. Over de hele wereld is Otto Scharmer met deze visie op leiderschap en organisaties bezig. Wil jij een dag meemaken met hem over leidinggeven vanuit de toekomst en praktische input ontvangen, kom dan naar deze dag op maandag 24 maart.
Lees meer en schrijf je in...

Even kort

Geniet van het voorjaar in jouw leven,
Hartgroet van Theo Buijsrogge

 

 

Read more…
Nieuwsflits 2013-4 van Spiritueel Ondernemers Netwerk
28 oktober 2013
Spiritueel Ondernemers Netwerk
Hallo beste mensen,

 

Ervaar je ook dat de transformatie in volle gang is? Niet alleen om je heen, maar ook in jezelf. Daarom is het extra belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en in contact te zijn met je innerlijk weten om de juiste keuzes te maken.
In contact zijn met je innerlijk weten staat centraal in de netwerkbijeenkomsten dit jaar. Op 7 oktober beleefden we weer een mooie bijeenkomst, waarin we de waarde van klankschalen en het labyrinth hebben ervaren. Lees hier een ervaring.

Ik verheug me al weer op de volgende. Geef jezelf ook een sinterklaascadeau en tracteer jezelf op deelname aan de volgende bijeenkomst.

Netwerkbijeenkomst 4 december 2013

Dit jaar besteden we in de netwerkbijeenkomsten aandacht aan methoden, technieken, hulpmiddelen die je helpen om vanuit de spirituele dimensie antwoord te krijgen op je vraag en bij het maken van keuzes.

We richtten ons al op opstellingen, Theory U, klankschalen en Labyrinth. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen nog eens.

De komende bijeenkomst gaan we stembevrijding ervaren, onder leiding van Marion Kuipéri. De mensen die vaker zijn geweest kennen haar als degene die vaak aan het eind van de bijeenkomst ons begeleidde in de Mantrazang.

Wil je alvast je ervaring delen, doe dat dan bij deze discussies (online community, LinkedIn): Hoe maak ik contact met mijn innerlijk weten?

Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

12 december: MasterTour Stress / Burn-out

Mastertour Stress/Burn-outOp 12 december organiseert Counselling Magazine de MasterTour Stress / Burn-out met Theo Compernolle als hoofdgast. Theo begint met een expertpresentatie: ‘Liever burn-out dan implosie’. Vervolgens krijgt u zelf de gelegenheid om, onder leiding van Harry Starren, Theo het vuur aan de schenen te leggen. De investering voor deze MasterTour bedraagt slechts € 95,00. Bovendien ontvangt u de ‘Overwin & groei’-scheurkalender 2014 cadeau!
www.mastertour.nl

30 oktober 2013: Bereiken wat je wilt, ben jij er klaar voor?
Naar Baan &BeterBen je toe aan een energy boost in je leven? Wil je een baan veroveren of de regie over het leven weer verkrijgen? Dan is de proeverij avond op woensdagavond 30 oktober in Soesterberg mogelijk een goede start om met nieuwe inzichten jezelf te inspireren en te stimuleren tot daadkrachtige actie en gewenste resultaten. Heb je het ook gemerkt dat alles verandert in de wereld? Verander je zelf ook mee? Op de wind van gisteren kan je niet zeilen en dat geldt mogelijk ook voor je oude overtuigingen die aan een verfrissende vernieuwing toe zijn om te bereiken wat jij wilt. Wordt Job-en levensregisseur en leer hoe een nieuwe visie kunt omzetten in realiteit. Kom ervaren en proeven en meldt je aan op de website www.naarbaanenbeter.nl.
De avondpresentatie is gratis en een bijdrage voor de zaalhuur , jouw koffie of thee van € 10,00 is gewenst en welkom.
(Kun je woensdag niet, kom dan naar de volgende proeverij op 25 november.)

Bouw mee aan Vitaness dag 30 november

De vorige nieuwsflits maakte ik melding van het prachtige project Vitaness. Een initiatief om vanuit eenheidsbewustzijn een gezondheidscentrum te realiseren met de nadruk op gezond zijn en niet ziek zijn. Een benadering waarin De Mens centraal staat en de regie heeft, en niet de zorgverleners of de verzekeraar. Een benadering waarin mensen niet op alleen hun zieke deel benaderd worden, maar op hun hele Zijn. Een holistische benadering die aandacht heeft voor de mens in al zijn/haar dimensies: hart, hoofd, lijf en ziel.
Ik draag met mijn projectmanagement- en projectontwikkelingservaring bij aan de realisatie van het project. Ook dat proces gaat uit van eenheidsbewustzijn en het is bijzonder te zien hoe het dan stroomt. De locatie en essentiële partners zijn naar ons toegestroomd, waardoor realisatie in een stroomversnelling is gekomen.
Het Festival van 14 september 2013 was een groot succes. Ondanks het weer waren er 160 belangstellenden op afgekomen. Op 30 september komt iedereen weer bij elkaar om verder te bouwen aan de dienstverlening in het toekomstige complex. Heb je belangstelling, doe dan mee. Meer info en aanmelden...

Even kort

- Veel leden plaatsten zichzelf al op de leden kaart. Vind leden bij jou in de buurt en voeg jezelf toe. Sta jij er al bij?

- Petities en andere bewustzijnsactiesVergroot het bewustzijn van de samenleving en geef aandacht aan wat je veranderd wilt zien.

- Succeskompas ontwikkelavond: groei van je (spirituele) bewustzijn omzetten in praktische succesvolle keuzes: 19 november 2013

- Weer nieuwe antwoorden van spirituele gids Michael over succesvol ondernemen, relaties, energiebelasting en meer...

Succes met jouw transformatie en tot snel ziens,
Hartgroet van Theo Buijsrogge

 

 

Read more…

 

Spiritueel Ondernemers Netwerk

Hallo beste mensen,

 

Na een bijzonder koud en somber voorjaar werden we getrakteerd op een prachtige zomer. Ik hoop dat iedereen daar volop van heeft genoten. Ondertussen groeide ons netwerk gewoon door met inmiddels bijna 4000 leden in de online community en ruim 6000 op LinkedIn!

Netwerkbijeenkomst 7 oktober 2013

Dit jaar besteden we in de netwerkbijeenkomsten aandacht aan methoden, technieken, hulpmiddelen die je helpen om vanuit de spirituele dimensie antwoord te krijgen op je vraag en bij het maken van keuzes.

We richtten ons al op opstellingen en Theory U. Wil je weten hoe dat was, lees dan de verslagen eens.

Labyrinth lopen tijdens de SON netwerkbijeenkomst bij Samaya in WerkhovenDe komende bijeenkomst starten we met een klankschaalconcert en -meditatie onder leiding van Denise Kool.

Daarna gebruiken we het Labyrinth van Samaya (een kopie van het beroemde labyrinth van Chartres). Onder leiding van Henk Coppens gaan we hiermee aan de slag.

Wil je alvast je ervaring delen, doe dat dan bij deze discussies (online community, LinkedIn): Hoe maak ik contact met mijn innerlijk weten?

Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Regionaal netwerk!

Het Spiritueel Ondernemers Netwerk is organisch gegroeid vanuit mijn eigen zoektocht naar de praktische toepassing van spiritualiteit in het werk. Het begon met een informatieve website met veel informatie en groeide uit tot een online community en later een groep op LinkedIn.
Meer intro...:

Dit blijkt te voorzien in een grote behoefte, want veel mensen meldde zich aan voor de online community en/of de LinkedIn-groep. Tijdens mijn boekpresentatie kwamen enkele leden bij elkaar en bleek er ook behoefte aan fysieke ontmoetingen. Zo organiseer ik inmiddels vijf keer per jaar netwerkbijeenkomsten, centraal in het land.

Regelmatig werd ik benaderd om iets soortgelijks ook in de regio te organiseren. Dat is voor mij echter niet mogelijk om naast mijn andere werkzaamheden te doen en ik nodigde dan ook anderen uit hetzelfde te doen. Een concreet initiatief is opgezet door Geert Klein Bruinink van Centrum Goud in Eibergen. Tijdens een lezing die ik gaf sprak ik er met hem over. Dat voelde goed en leidde tot de oprichting van de groep Spiritueel Ondernemers Netwerk Achterhoek-Twente (SONAT) als subgroep van het SON op LinkedIn.

Ik wens Geert en alle mensen die zich bij zijn initiatief aansluiten veel mooie en inspirerende verbindingen.

Naar SONAT op LinkedIn....

Petities en andere bewustwordingsacties

Ik maakte de groep petities en andere bewustzijnsacties met als doel om het bewustzijn in de samenleving te vergroten en aandacht te geven aan wat je veranderd wilt zien, zodat andere keuzes kunnen worden gemaakt. Wat je hier plaatst komt ook automatisch op de startpagina van de online community.

Wil je een petitie melden, plaats dan een bericht in de groep. De titel komt automatisch ook op de startpagina!

Ik ben zelf geen voorstander van protesteren omdat ik mijn aandacht(/energie) liever geef aan wat ik wil, dan aan wat ik niet wil. (Zoals Moeder Theresa, die reageerde op de vraag of ze ook wilde demonstreren tegen de oorlog reageerde met: ‘Ik demonstreer niet tegen iets, maar zou wel actie voeren voor de vrede.’)

Ik verzoek je daarom in je bericht vooral aandacht te geven aan wat je wil (oplossing) en niet (alleen) aan wat je niet wil (probleem). Succes!

Vitaness Festival 14 september 2013 'De toekomst is nu'

View%200_33.jpg?width=250Ik kwam 'toevallig' (mooi hoe het universum dit weer liet gebeuren) in aanraking met een prachtig project: Vitaness. Een initiatief om vanuit eenheidsbewustzijn een gezondheidscentrum te realiseren met de nadruk op gezond zijn en niet ziek zijn. Een benadering waarin De Mens centraal staat en de regie heeft, en niet de zorgverleners of de verzekeraar. Een benadering waarin mensen niet op alleen hun zieke deel benaderd worden, maar op hun hele Zijn. Een holistische benadering die aandacht heeft voor de mens in al zijn/haar dimensies: hart, hoofd, lijf en ziel.
Ik draag met mijn projectmanagement- en projectontwikkelingservaring bij aan de realisatie van het project. Ook dat proces gaat uit van eenheidsbewustzijn en het is bijzonder te zien hoe het dan stroomt. De locatie en essentiële partners zijn naar ons toegestroomd, waardoor realisatie in een stroomversnelling is gekomen.
Interessant? Kom dan naar het Vitaness festival op 14 september in Drenthe.
Meer info...

Even kort

- Veel leden plaatsten zichzelf al op de leden kaart. Vind leden bij jou in de buurt en voeg jezelf toe. Sta jij er al bij?

- Laat je bizniz swingen! Klanten werven, je dienst of bedrijf ‘neerzetten’? Vanuit jouw spirituele missie? Zó doe je dat!

- Praktische bewustwording, hoe je kiest voor succes en flow in je leven en werk: 3 september 2013

- Hoe kan ik leven in balans?

Tot snel weer ziens,
Hartgroet van Theo Buijsrogge
Read more…
Spiritueel Ondernemers Netwerk

Hallo beste mensen,

 

Eindelijk lente! Opmerkelijk vond ik dat Grace Bonselaar het omslagpunt op ons forum exact voorspelde!
Ik heb deze keer diverse belangrijke boodschappen. Ik hoop dat je even alles leest.

Waar zitten andere leden? Leden-kaart!
Het blijkt handig om te weten wie uit het netwerk bij je in de buurt woont, om contacten te leggen, samen te carpoolen en/of samen iets te ondernemen. Ik heb daarom een kaart toegevoegd aan de online-community. Daarop kun je snel aangeven waar jij woont.
In drie simpele stappen sta je erbij. Doe het nu even aub:
1. ga naar de leden-kaart
2. klik op '+voeg jezelf aan de map toe' (zorg dat je wel ingelogd bent)
3. vul je adres in en klik op 'Voeg mij toe!' (wil je niet dat je adres bekend is, vul dan de cijfers van je postcode, komma 'nederland' in, bijv. '5335, nederland')
Dank je wel
Chatten op de online-community
Misschien is het je al opgevallen. Ik heb de chat-functie geactiveerd op de online-community. Je kunt nu zien wie online is en direct met elkaar communiceren. Probeer het maar eens uit.
Laat je me even weten wat je ervan vindt?

Netwerkbijeenkomst 28 mei 2013: Hoe maak ik contact met mijn innerlijk weten? Theory-U

De komende netwerkbijeenkomsten besteden we aandacht voor methoden, technieken, hulpmiddelen die je helpen om vanuit de spirituele dimensie antwoord te krijgen op je vraag en bij het maken van keuzes.

Afgelopen netwerkbijeenkomst richtten we ons op opstellingen. Wil je weten hoe dat was, lees dan het verslageens.

De komende bijeenkomst staat Theory U centraal. Theory U is een model dat diverse ‘lagen’ van de mens raakt: mentaal, psychologisch, sociaal en spiritueel. Het beschrijft een proces om tot fundamentele verandering te komen. De letter U staat symbool voor de weg waarlangs die verandering gestalte krijgt. Eerst ‘de diepte in’ om vervolgens met behulp van deze inzichten stapje voor stapje tot actie over te gaan. Het gaat er in de kern om onbewuste en onzichtbare informatie bewust en zichtbaar te maken. Om vervolgens deze informatie te kunnen gebruiken in het proces van veranderen.

Onder leiding van Anne-Marie Reimert gaan we hiermee aan de slag.

Wil je alvast je ervaring delen, doe dat dan bij deze discussies (online community, LinkedIn): Hoe maak ik contact met mijn innerlijk weten?

Één van de grondleggers van Theory-U, Otto Scharmer is 18 april bij de Baak. Kom je dan ook? Dan zien we elkaar daar.

Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Waarom heb ik onvoldoende klanten?

Zoals de meeste weten schreef ik mee aan het boek Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid. Michael is een spirituele gids en periodiek leggen we vragen van anderen aan ze voor. De onderstaande wilde ik jullie niet onthouden omdat ik de indruk heb dat veel lezers er iets aan hebben.

(ingekorte) vraag: Hallo Michael, ik ben van ambitie naar zingeving gegaan en heb veel geïnvesteerd. Gezien de wetmatigheid 'wat je zaait zal je oogsten' begrijp ik niet waarom er, ondanks dat ik deel in mijn ervaringen, tot op heden bijna niets is teruggekomen. Vroeger toen ik minder te bieden had en ik een leven leidde dat in het plan van anderen paste, had ik wel genoeg klanten, inkomsten en relaties. Mijn reserves raken een keer op. Wat kan ik doen?
Hartelijke groet van de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, als u uw tekst terugleest dan gebruikt u het willen. Het voelt voor ons dat u nu ook op de wilsenergie vindt dat de kosmos u tegemoet dient te komen. U creëert iets in uw hoofd wat nog niet is ingedaald in uw hart. En we vragen ons af hoe het mogelijk is dat u in deze een afwachtende houding aanneemt. Als u uw reserves ziet slinken en u gaat dan niet beter voor uzelve zorgen, is er nog altijd geen postbode die bij u uw klanten of geld komt brengen. Als u in de energie van de echte overgave komt zult u ook merken dat mensen naar u toe komen. Houdt u er rekening mee dat het opbouwen van een nieuw bedrijf en/of praktijk ook gewoon tijd kost.

Lees alle vragen en antwoorden hier. Wil je ook een vraag stellen? Kijk dan hier.
Voor meer informatie over Michael, het Michaelsysteem en jouw persoonlijkheid (o.a. online test): Michaelinzicht.nl

TIP: het is actiemaand bij de uitgever, dus het boek is nu voor slechts € 15 te koop (daarna weer €26,95) !

Forum-regels
Met name van het forum in de LinkedIn-groep wordt intensief gebruik gemaakt. Steeds meer mensen zien dit ook als een aantrekkelijk uithangbord voor hun activiteit om deelnemers te werven of voor hun blogpost elders. Zo gaat het echter aan zijn succes ten onder.
Het kost me ook steeds meer tijd om te modereren. Ik kan de vrijheid nog iets terugschroeven, maar dat wil ik niet en is mijns inziens ook niet nodig als iedereen zich bewust is van zijn gedrag en de consequenties.
Ik hanteer de volgende richtlijnen voor discussies:
- Discussies zijn bedoeld om de dialoog met andere leden aan te gaan om een onderwerp nader uit te diepen, te klankborden, raad te vragen. Als het niet uitnodigt tot interactie, dan hoort het daar niet thuis.
- Een discussie is geen commerciële uiting. Uiteraard breng je door je bijdrage jezelf onder de aandacht van de lezer en een aftiteling met verwijzing naar een bron zoals je bedrijf, website, workshop of Blog is OK.
- Commerciële mededelingen horen niet in de categorie discussies, maar in de categorie Campagnes of bij activiteiten op de online-community.
Kijk ook eens naar dit bericht: Waar plaats ik welk bericht?
Zie je dat iemand zich toch vergist, dan kun je helpen de 'discussie' te verplaatsen naar Campagnes, door onderaan het bericht op 'Markeren' te klikken en vervolgens: 'verplaatsen naar Campagnes'.
linkedin%20markeren%20discussie.png
Vragen of opmerkingen? mail me dan even.

Spirit Expo 28 april 2013
Centrum Djoj in Rotterdam organiseert in samenwerking met Uitgeverij Koorddanser op zondag 28 april 2013 een ééndaagse beurs voor wie zich spiritueel verder wil ontwikkelen.
De organisatoren hebben de intentie om zoveel mogelijk geïnteresseerden een gevarieerd inzicht te bieden in de mogelijkheden die er zijn om je kwalitatief spiritueel (verder) te ontwikkelen.
Toegang gratis, mits vooraf geregistreerd.
Meer informatie en aanmelden...

Topsprekers bij Blizevents

TonySamara2.jpg?width=113Altijd bijzondere topsprekers bij Blizevents, zoals:
Mieke Roovers, Intuition Food inclusief High Tea, 21 april
Dieten lukt nooit? In deze workshop pakken we het probleem bij de wortel aan. Vanuit het onderbewuste gaan we je mindset veranderen, want alleen dan kan je missie slagen.

Tony Samara, Seven Ways to New Levels of Spiritual Wisdom, 8 juni
Onder begeleiding van Tony Samara ontdek je een pad van diepgaande transformatie, de evolutie van bewustzijn en innerlijke vrede.

Meer informatie op de website van Blizevents

Trainer PLUS
141.jpgIn september 2013 gaat in Baarn de Leergang Trainer Plus van start waarin maximaal 15 deelnemers opgeleid worden tot trainers die hun specialistische kennis aan anderen willen leren overdragen.

Wil je ook trainingen gaan geven of wil je je als trainer verder ontwikkelen, kom dan naar de informatieavond op 24 april om 20:00 uur in Baarn.

Meer informatie op de website van Mec Spirit

SAND SAMENKOMST 2013,
Celebrating Wonder!
The Science and Mystery of Perception
28 mei – 2 juni 2013 in Doorn, Nederland
De tweede Europese Science and Nonduality samenkomst op Landgoed Zonheuvel in Doorn is een vijfdaags internationaal evenement waar meer dan dertig vooraanstaande wetenschappers, filosofen en spirituele leraren samenkomen om opnieuw te ontdekken wie we werkelijk zijn, als individu en als samenleving. Deze ontdekkingstocht wordt gevoed door baanbrekende wetenschappelijke bevindingen, maar volgt tegelijkertijd de oeroude wijsheid van non-dualiteit – het diepe inzicht in de eenheid en verbondenheid van het leven. De conferentie is een reis, een verkenning van de essentie van bewustzijn.
Ga naar de website voor meer informatie: SAND Europe

Dank dat je tot hier hebt doorgelezen.
Tot snel en veel succes met het volgen van jouw innerlijk weten,
Hartgroet van Theo Buijsrogge
Read more…
Spiritueel Ondernemers Netwerk

Hallo beste mensen,

Het jaar begon met een hele fijne, open en warme netwerkbijeenkomst op 28 januari. Dat geldt ook voor de impressie die Quinten schreef. Wat een mooi verhaal. Laat je inspireren en lees: verslag netwerkbijeenkomst 28 jan. 2013.

Netwerkbijeenkomst 20 maart: Hoe maak ik contact met mijn innerlijk weten?

Ons bestaan is geworteld in een spirituele dimensie. Door hier contact mee te maken krijgen we toegang tot een overvloed aan informatie die ons kan helpen bij onze aardse keuzes. We spreken ook wel van intuïtie of innerlijk weten. De komende netwerkbijeenkomsten wil ik aandacht besteden aan methoden, technieken, hulpmiddelen die je helpen om vanuit die spirituele dimensie antwoord te krijgen op je vraag en bij het maken van keuzes.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan:

- labyrinth lopen
- vision quest
- meditatie
- image streaming
- pendelen
- opstellingen
- andere intuïtieve methodes

OPROEP: Wil je jouw kennis en ervaring de toepassing van één van deze, of een andere techniek met ons delen en de groep in de bijeenkomst begeleiden, laat me dat dan even weten: contact.

Wil je alvast je ervaring delen, doe dat dan bij deze discussies (online community, LinkedIn): Hoe maak jij contact met je innerlijk weten?

Met de reacties stel ik het definitieve programma voor de volgende bijeenkomsten vast.

De volgende netwerkbijeenkomst is dus 20 maart 2013.
Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Jouw activiteit onder de aandacht

In de online community kun je eenvoudig je workshops, trainingen en andere activiteiten onder de aandacht van anderen brengen. Ruim 1400 activiteiten werden al geplaatst. Je vind ze hier: Activiteiten.

Wil je nu nog makkelijker gevonden worden, laat je activiteit dan uitlichten. Hij verschijnt dan bovenaan op de activiteitenpagina en op de startpagina van de online community. Voor slechts €25 excl. BTW sta je twee maanden voorop. Meer...

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je op het forum een discussie start die eigenlijk geen discussie is, maar een verzoek tot deelname aan je workshop of andere activiteit. Ook niet in de LinkedIn-groep.
Mededelingen kun je gratis op de startpagina van de online community plaatsen door hier een bericht achter te laten. Op LinkedIn kun je jouw mededelingen evt. onder campagnes kwijt.

Wil je nog meer aandacht, plaats dan een banner. Die wordt dan ruim 25.000 keer per maand getoond. Ik vermeld je activiteiten dan ook in deze mailings en je activiteiten worden gratis uitgelicht in de online community zoals hiervoor beschreven.

Meer over adverteren-op Spiritueel Ondernemers Netwerk...

SAND SAMENKOMST 2013,
banner-SAND13-groot.jpg?width=111Celebrating Wonder!
The Science and Mystery of Perception
28 mei – 2 juni 2013 in Doorn, Nederland
De tweede Europese Science and Nonduality samenkomst op Landgoed Zonheuvel in Doorn is een vijfdaags internationaal evenement waar meer dan dertig vooraanstaande wetenschappers, filosofen en spirituele leraren samenkomen om opnieuw te ontdekken wie we werkelijk zijn, als individu en als samenleving. Deze ontdekkingstocht wordt gevoed door baanbrekende wetenschappelijke bevindingen, maar volgt tegelijkertijd de oeroude wijsheid van non-dualiteit – het diepe inzicht in de eenheid en verbondenheid van het leven. De conferentie is een reis, een verkenning van de essentie van bewustzijn.
Ga naar de website voor meer informatie: SAND Europe

Topsprekers bij Blizevents

DMR03.jpg?width=113Blizevents brengt de komende twee maanden twee top sprekers naar Nederland: Don Miguel Ruiz (8-10 maart) en Dr Joe Dispenza (12-14 april). 2013 is het jaar van het in de praktijk brengen van wat we alle jaren ervoor hebben geleerd. De Shift is geweest en we zijn er nog, maar niets lijkt meer hoe het was vóór 2012. Hoe gaan wij nu om met deze nieuwe energie op aarde? Twee bijzondere workshops!

Meer informatie op de website van Blizevents


Tot slot wens ik je veel succes met het volgen van jouw innerlijk weten,
Hartgroet van Theo Buijsrogge
Read more…
Spiritueel Ondernemers Netwerk

Hallo beste mensen,

Het is nu echt herfst. Voor de natuur het moment om los te laten. Loslaten is voor ons mensen niet altijd zo natuurlijk. Daarom koos ik het als thema voor de komende netwerkbijeenkomst op 26 november a.s.. Kom je ook en/of laat je even weten hoe jij loslaat?

Netwerkbijeenkomst 26 november 2012
Deze bijeenkomst staat het thema Hoe laat ik iets los centraal. Voor jouw groei en ontwikkeling is het nodig oude, improductieve gedachten, overtuigingen, gedragingen, relaties en spullen los te laten. Hoe doe jij dat?
Ter voorbereiding op de netwerkbijeenkomst heb ik discussies (NING, LinkedIn) gestart met dezelfde vraag Hoe laat jij iets lost? Wat is jouw antwoord?

Meer informatie en aanmelden voor de netwerkbijeenkomst...

Mijn pelgrimstocht naar Maasbracht, over loslaten, synchroniciteit en overvloed
Ter inspiratie beschreef ik deze persoonlijke ervaring met bovengenoemd thema.

Wil je lezen hoe Marianne Marten de vorige bijeenkomst met als thema Jezelf ontmoeten heeft ervaren, lees dan haar verslag in de groep Netwerkbijeenkomsten.

Nieuwe artikelen
Op de vernieuwde website www.spiritueelondernemersnetwerk.nlzijn de afgelopen periode diverse nieuwe artikelen verschenen. Zoals:

Wil je ook jouw artikel erop, kijk dan eens hier: Artikel schrijven

Gregg Braden Webinar: Deep Truth Series

greggbraden.jpg?width=100Mondiale systemen storten in. Wat nu?

In deze aangrijpende nieuwe serie stelt bestsellerauteur en vernieuwend wetenschapper Gregg Braden
dat het in elkaar storten van mondiale systemen grote veranderingen met zich mee zal brengen. Een nieuwe wereld is gekomen en leven zoals we het in het verleden kenden is voor altijd veranderd! De vraag is niet langer wanneer de shift zich voltrekt. De vraag is nu waar deze veranderingen naar toe leiden, wat we realistisch kunnen verwachten en wat het voor ons allen betekent - onze families, onze gemeenschappen en de wereld. Hoe kunnen we weten welke keuzes we moeten maken? Gregg Braden zal voor het eerst nieuwe inzichten delen waar hij momenteel over aan het schrijven is en u kunt hem hierover vragen stellen. Webinar 29 nov. 2012. Meer informatie en aanmelden....

Gratis energetische behandeling op afstand

linda%20evans.jpg?width=100LTA persoonlijke ontwikkeling

Ik kwam in contact met Linda Evans, die op zoek is naar kandidaten voor gratis voorbeeldbehandelingen. Linda:"Ik ontwierp een energetische therapie (LTA healing) waarbij de mensen uitsluitend op afstand worden behandeld. Met deze methode kunnen duizenden zaken opgelost worden waarvoor er tot nu toe geen oplossing bestaat. Om te bewijzen dat dit echt waar is, zoek ik kandidaten met ernstige stoornissen en ziektes, die gratis op afstand behandeld worden in ruil voor het tonen van de behandeling op mijn site." Meer info op de site...

Ze schreef er ook een boek over getiteld: “Mens en dier, slachtoffer van hun onderbewustzijn, en de weg naar vrijheid”.

Ter afsluiting wens ik je veel succes (met loslaten) en plezier,
Hartgroet van Theo Buijsrogge

Read more…

4554017290?profile=originalDiverse zeer toevallige gebeurtenissen zorgden samen voor mijn plan om mijn 49e verjaardag te markeren met een pelgrimstocht naar mijn geboorteplaats. Het werd een reis die in het teken stond van loslaten en een bijzondere ervaring vol synchoniciteit en overvloed.  Ter inspiratie van iedereen die geïnteresseerd is in die thema's in de praktijk heb ik mijn ervaring op papier gezet. Het werd wat uitgebreider dan een artikeltje. Kijk hier voor het complete, geïllustreerde verhaal van mijn ervaringen, incl. relevante links (pdf): http://goo.gl/hlGQn


Enkele passages:

...Ik moest glimlachen om zoveel synchroniciteit die het universum op mij af stuurde.
Het laatste ingrediënt was een gesprekje in het verleden waarin een vriendin vertelde dat 49 jaar worden een veel belangrijker mijlpaal is dan 50 dat algemeen wordt gezien en gevierd als belangrijke mijlpaal in je leven.  ‘Want 49 is 7 keer 7 en 7 is een heilig getal’ vertelde ze.
Zo werd het plan geboren om voor mijn 49e verjaardag in 7 dagen naar mijn geboorteplaats te lopen. Elke dag staat voor een periode van 7 levensjaren, die ik al lopend kon herbeleven en vervolgens kon loslaten om tenslotte in mijn geboorteplaats herboren te worden....

...Al lopende voel ik me sterk verbonden met mezelf en het universum. Dat blijft zo gedurende de hele reis en uit zich in het gemak waarmee mijn wensen en verlangens zich manifesteren. Ik geef ze bewust aan mijn engelen door en geniet van het vooruitzicht en de verrassing hoe het eruit gaat zien. In mijn notitieboekje schrijf ik op wat ik gevraagd heb en vrijwel zonder uitzondering schrijf ik er later bij wat ik ontvangen heb. Het begint deze warme dag met het sterke verlangen naar een koel voetenbadje. Ik wordt verrast met een vennetje in het bos met koel helder water echt een paradijslijk plekje. Dank u wel!...

...Het laatste stukje naar mijn overnachtingsplek merk ik voor het eerst iets dat ik later ook zal merken. Al lopend heb ik heel Brabant doorkruist en dan wordt je je gewaar dat er diverse plekken zijn die anders voelen, die heel vredig en sereen zijn, waar je een extreme rust voelt. Ik vind het opvallend dat dat niet altijd samenvalt met een mooie omgeving. Deze eerste keer ook niet, het was maar een klein gebiedje, gewoon een weg tussen de akkers....

...Als ik op de brug over de Zuid-Willemsvaart loop zie ik een vrouw vanaf het fietspad langs het kanaal haar fiets over het talud naar boven duwen. Dat is nogal stijl en vol kuilen, dus ik help haar de laatste meters omhoog. ‘Toevallig, dat ik precies op dat moment daar ben om te helpen’, denk ik. Hoe zou zij dat hebben ervaren? Iedereen kent dat wel, dat een wildvreemde precies op het juiste moment op de juiste plaats is om je te helpen. Alsof er dan een engeltje op je pad komt. Ik geniet van het idee dat ik haar engeltje mocht zijn....

...Ik wil graag rond vier uur rusten op een comfortabel, beschut plekje, in de zon en het universum presenteert mij op dat moment een bank met ‘stille liefde’ erop. Het staat precies in een (buiten)bocht van de weg en terwijl ik zit zie ik hoe de weg hier een wending neemt en vraag me af of mijn leven nu ook een nieuwe wending zal nemen....

...Een boom die van de weg af groeit doet me vreemd genoeg denken aan een situatie in het verleden dat ik heel veel last had van een tremor (trillende handen en hoofd). Alle angsten, gevoelens van onmacht en andere emoties komen weer boven. Het is alsof ik me nu veel bewuster ben van die gevoelens, ze nu beter kan voelen of in ieder geval kan benoemen dan toen. Het doet me ook denken aan de live webcast van Janosh gisteren waarin hij vertelde dat afgewezen voelen ook een thema in zijn leven was en hij legde uit: ‘Afgewezen worden betekent dat de ander nog niet klaar is om jouw liefde te ontvangen’. Ik denk dat ik toen ook nog niet klaar was om mijn eigen liefde te ontvangen of te zien. Het was mijn eerste zware les in acceptatie, loslaten en overgave. Er zouden er nog vele volgen. ...

...Met al die signalen is het een tocht is vol van synchroniciteit. Het volgende komt als ik bedenk dat ik geen foto van mezelf met rugzak heb, dus wens ik mezelf een grote spiegelende etalageruit waarin ik mezelf kan zien. En fotograferen natuurlijk. In Stramproy kijk ik naar alle winkelruiten en daar valt mijn oog op een schilderij met een groot anker in een hart en de teksten Kom in contact met je ziel en  Vertrouw op de wijsheid in jezelf. Heel toepasselijk. ...

...Daar zit ik dan in m’n eentje. Heel anders dan gedacht. Gelukkig maar, want het geeft de ruimte om te bedenken wat ik morgen ga doen als ik bij mijn geboorteplaats ben. Waar kwam ik eigenlijk voor? Om achter me te laten wat ik niet meer nodig heb. Dan schrijf ik dat allemaal op papier en begraaf ik dat op mijn geboorteplaats. Ik scheur een vel uit mijn notitieboekje en noteer:
Ik, Theo Buijsrogge, laat hier achter:, gevolgd door al mijn angsten, ongewenste gedragspatronen en overtuigingen. Alles wat maar enigszins een negatieve rol speelt of heeft gespeeld zet ik erbij zoals:...

...Natuurlijk vond ik op de kaart een mooi paadje langs een riviertje. Het gras staat echter heel hoog en van het paadje is op een gegeven moment weinig meer te zien. En het gras is natuurlijk kletsnat. Ik probeer mijn benen nog af te schermen met mijn paraplu, maar vergeefs. Mijn broek raakt tot de knieën doorweekt. ‘Waarom wil ik altijd die ongebaande paden lopen’, vraag ik me af? Ik wordt echter beloond met de zon die achter de wolken vandaan komt en ik geniet van zijn warmte en dit bijzondere plekje. Het is heel stil, de hele omgeving dampt in de warme zon en dat tovert alles om in een heel magisch plekje. Daarom dus!...

...Het moment wordt geaccentueerd door een sirene die afgaat. Natuurlijk ligt er een tak voor het grijpen om het briefje in de grond te duwen. Ik begraaf het en plaats er een witte veer op.
Het voelt als een ontlasting en verlichting en geeft energie. Ik loop naar de sluis en sta daar in de zon naar de schepen te kijken die geschut worden. Ik voel me heerlijk, vrij en blij....

...Daar zit ik dan: warm bad gehad, houtkachel, rode wijn en goed gezelschap. Precies zoals ik gisteren had gewenst. Het leven is inderdaad vol overvloed! Ik geniet met volle teugen dat het zo werkt. Een mooie afsluiting van deze bijzondere dag....

...Ik voel me weer een beetje neerslachtig en denk dat de energie van gisteren weer aan het werk is. Een witte veer bevestigt mijn vermoeden.
In Roermond moet ik langer dan gewenst op de trein wachten, maar de tijd vliegt om en voor ik het weet ben ik weer in Alem. Een prachtige ervaring rijker.

 

Het hele verhaal vind je hier: http://goo.gl/hlGQn

Read more…